Därför ska du annonsera i Tobak&Mer!

- Tobak&Mer är den enda rena branschtidningen för tobaksbranschen. Det är också den enda tidning som når samtliga närmare 11 000 återförsäljare av tobak i Sverige.

  • Det känns naturligt att företagen som arbetar inom tobaksbranschen också annonserar i detta medium.
  • Det är här budskapen kommer fram.
  • Det är här kunskapen finns.
  • Det är här debatterna förs...

Inte bara det: den egna säljkåren behöver informationen som ges.
Ibland känns det bara så naturligt!

Utgivningsplan för 2017

Nummer

Utgivningsdag

Materialdag

Bokningsdag

1-2

3-4

17 maj

13 september

26 april

23 augusti

19 april

16 augusti

Annonsprislista för 2017

Annonsprislista (pdf)

Advertising rates for 2017

Advertising rates (pdf)

Annonskontakt