En kort beskrivning av tidningen

Tobak&Mer har till uppgift att behandla och bevaka, beskriva och bejaka vad som sker i och vad som påverkar tobaksbranschen. Från lagligheter till olagligheter. Från historik till nyheter. Från odling till försäljning. Från när och fjärran.

Fokus geografiskt är Sverige med naturliga starka intressesvallvågor på i första hand Skandinavien, därefter Norden och Europa. Med bland annat de ekonomiska band som knyter tobaksföretag samman berörs och behandlas ”världen i övrigt” också.

Distribution sker med målet att nå samtliga företag, och personer, i Sverige som säljer och eller på andra sätt är engagerade i tobaksbranschen. Den vid utgivning direkt distribuerade upplagan var 2018 11 000 exemplar.

Tobak&Mer är en från tobaksbranschen helt fristående tidning. Den ges ut med mål att bli, vara och förbli en för tobaksbranschens aktörer aktuell efterfrågad kunskapsgivande informationskälla. Tidningens inriktning är öppet neutral och ska som sådan varken agera för eller emot bruk av tobaksvaror.

I en tid då utrymmet för tobaksbruk allt mer begränsas och toleransen mot rökare minskar söker vi genom information stärka kunskapen hos de personer som säljer tobaksvaror.

Som utgivare av Tobak&Mer är vår ambition att ge ut och förse marknadens aktörer med en intressant och underhållande, seriös och innehållsrik tidning, byggd på tillförlitlighet och ansvar.

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation