Nyheter

När är det dags att stänga? Nu!

Inledare av chefredaktören Åke Hultqvist: Aldrig hade tanken slagit mig. Nu blev det så. Att leva med en egen tobakstidning som påträngande aktiverande sällskap under 15 år var knappast en väg jag kunnat förutse. I tobak låg knappast mitt intresse. Kort uttryckt, tillfälligheter – som flera gånger tidigare – bidrog till att jag valde en ny väg. Dessutom inom ett område som jag var okunnig inom, även om jag under en period provat på cigaretter, cigariller, piprökning och mått svindlande illa av snus. Jag gav upp redan när jag var 15,5 år.

(T&M 2019-09-16)
Läs mer...

Sälja Clear Eyes Redness Relief kan ge böter eller buren upp till ett år

Säljer du Clear Eyes Redness Relief i din butik? Då ska du upphöra med det. Produkten är inte tillåten att sälja i Sverige.

– Man kan få både höga böter och fängelse upp till ett år för olaglig försäljning.

(T&M 2019-09-16)
Läs mer...

Pionjär med folkhälsa som mål – har påverkat tobakslagar globalt

Röka tobakscigaretter är som att jonglera med handgranater i syfte att komma åt det åtråvärda nikotinet. Bilden är David Sweanors. Hans tidiga arbete i Kanada med standarder för att minska rökning har påverkat tobakslagstiftning över hela världen. Målet är förbättrad folkhälsa.

– Det vi har är ett smutsigt leveranssystem. Så det borde vara ett enkelt problem att lösa.

(T&M 2019-05-07)
Läs mer...

Regler som försvårar för rökning leder till att alternativ inte väljs

– Vi har den mest absurda, den värsta, politiken i hela Europeiska unionen, förmodligen i hela världen, på detta område inom folkhälsan. Det är att EU förbjuder snus utanför Sverige. Det är galet!

(T&M 2019-05-07)
Läs mer...

Sverigesatsning efter USA-framgång

Efter att under de senaste åren arbetat mycket för att möta den ständigt stigande efterfrågan på tobaks- och nikotinfria portioner på USA-marknaden kommer XQS International AB nu att öka närvaron på de marknader där försäljningen ”fått rulla på”.

– Vi genomför nu en stor satsning på XQS produkter i Sverige, Norge och Finland. Vi ska fördubbla vår försäljning!

(T&M 2018-10-03)
Läs mer...

Med efterfrågeskrik från andra länder lanseras ny nikotinprodukt i Sverige

Med erfarenheter från nikotinläkemedlet Nicorette inleder The Art Factory med det vita chew-snuset Pose nu kampen om de allt fler snusarna av nikotinprodukter i Sverige. Helsingborgsföretaget gör lanseringen parallellt med en skrikande efterfrågan från distributörer i USA och Danmark.

– Om fem år snusar de allra flesta hälsomedvetna snusare i Sverige vitt snus, om inte tidigare, tror verkställande direktören Niklas Olsson.

(T&M 2018-10-03)
Läs mer...

EU: Pappatid med barn och hälsolivsstil har lett till att få röker i Sverige...

Svenska pappors tid med sina barn genom uttag av föräldraledighet i kombination med en hälsosammare livsstil är anledningen till att mäns rökning i Sverige enligt EU är Europas lägsta!

(T&M 2018-02-01)
Läs mer...

Pressmeddelande från NNA: EU uppmanar europeiska domare att behålla förbudet mot populärt rökningssubstitut

 • Europadomstolen hörs om förbud mot snus
 • EU-institutioner hävdade att minskning av rökning i Sverige beror på "hälsosam livsstil", inte av snus
 • Storbritanniens regering sade att förbudet var för att "skydda folkhälsan"
 • Forskare säger att det finns "absolut ingen tvekan" om att snus är en nyckelfaktor till att rökningen minskat

(T&M 2018-02-01)
Läs mer...

Snus ökar risk för astmasymptom - påverkar sömn, fastlåser snarkande

Snusare har svårare att somna men sover bättre när de väl har somnat. Den som slutar snusa somnar lättare och vaknar tidigare. Snusare snarkar mer och blir inte av med snarkandet om hen slutar snusa.

– Vi hittade ett förvånansvärt starkt samband mellan astmasymtom och snusanvändning, vilket vi tyckte var väldigt spännande.

(T&M 2017-09-12)
Läs mer...

Snuskonvent i St. Louis hyllning till svenskt snus

Världens troligen första snuskonvent hölls i Saint Louis, Missouri, USA, den 27 och 28 maj. St. Louis Snus Con blev en verklig hyllning av och kunskapsspridning om det svenska snusets kvaliteter som njutningsmedel och som produkt för tobaksskademinimering.

I ett innehållsrikt varierat program medverkade bland annat forskare, snusrecensenter/-bloggare, uppfinnare och representanter för tobaksindustrin. Utöver de 24 deltagarna på plats, varav fem från Sverige – inklusive två från Tobak&Mer – följde flera andra intresserade via nätet föredrag och paneldebatter.

(T&M 2017-09-12)

Världskändisar i startfält på särskilt möte om snus

Det förfärliga snuset i USA var Chad Jones första steg till att ur egen kassa arrangera ett särskilt möte kring svenskt snus i Saint Louis. När han förverkligade tanken var det med ett startfält av föredragshållare av yppersta klass.

Flera är typ världskändisar – för sin forskning eller för sina hemsidor med omdömen och kunskaper – inom företeelsen svenskt snus.

(T&M 2017-09-12)
Läs mer...

Tobak som går att röka ska det betalas skatt för

– Kan tobaken rökas då är den belagd med skatt. Då är det en skattepliktig vara i den form som den är då.

För Tullverket är gränsen tydlig när en tobaksvara är skattepliktig eller inte. Genom en klarläggande dom från EU-domstolen 6 april stärks myndighetens inställning.

(T&M 2017-05-17)
Läs mer...

Föreläser och följer lagen när ansvarig myndighet avvaktar

När råtobaksspillförpackningen märks korrekt döms leverantören till att betala miljonbelopp för oinbetald skatt. Företag som märker fel märker avsiktligen fel och Folkhälsomyndigheten som är högst ansvariga tillsynsmyndighet förklarar i brev att de inte tänker göra något åt det förrän senare.

– Länsstyrelserna och vi har det därför jättesvårt att få den 100-procentiga legitimiteten i det vi gör.

(T&M 2017-05-17)
Läs mer...

Britter bakom snusförbud – agerar nu för att för att häva det

Ska britterna som avgörande bidrog till att snus förbjöds inom EU bli de som också ser till att förbudet upphävs? Högsta domstolen i London har fört frågan vidare till EU-domstolen i Luxemburg med dokument som utifrån §17 i Tobaksproduktdirektivet stödjer en ny prövning av snuset.

(T&M 2017-05-16)
Läs mer...

125 miljoner kr i nya avgifter för tillverkare och importörer

86 miljoner kronor! 39 miljoner kronor! Så mycket ska tillverkare och importörer av tobaksprodukter betala till Folkhälsomyndigheten i fasta avgifter respektive engångsavgifter åren 2016-2019. Pengarna ska kompensera myndigheten för kostnader för de nya krav, uppgifter, som myndigheten ska utföra som en följd av EU:s tobaksproduktdirektiv.

(T&M 2016-11-18)
Läs mer...

Betala kostnader med höjd skatt

0,7 procent av tobaksmarknaden föreslås i avgiftsförslag betala för 51 procent av de kostnader som Folkhälsomyndighetens kalkylerar sig ha för registrering av tobaksprodukter för 2016 enligt beslut i TPD2.

– Förslaget i remissen som ligger nu är väldigt snedvridet. Höj hellre tobaksskatten på produkterna än att ta ut avgifter punktvis när nu Folkhälsomyndigheten fått fler administrativa uppgifter.

(T&M 2016-11-18)
Läs mer...

Avgift krymper cigarrutbud

 • 3,8 miljoner kronor engångsavgift
 • 750 000 kronor i årlig avgift

– Det här kommer att döda oss eller ställa till det oerhört mycket. Det är rent åt helvete på ren svenska.

(T&M 2016-11-18)
Läs mer...

Parter överens om slutdatum – ger klickcigaretter lite tid till

Klickcigaretter får säljas i handeln till 20 maj 2017! Representanter för inte minst tobaksindustrin välkomnar Folkhälsomyndighet-ens besked med lättnad. Fram till nyligen hade cigarettproducenter olika upp-fattning om när en övergångsbestämmelse i en föreskrift om förbud mot tillsatser skulle börja gälla.

(T&M 2016-09-20)
Läs mer...

Forskare fann saknad pusselbit mellan tobak och inflammation?

En ny koppling mellan nikotin och inflammation har avslöjats.

– Upptäckten öppnar upp ett nytt spår för att förstå tobaksanvändningens allvarliga hälsokonsekvenser och kan ses som ännu ett övertygande argument för att undvika alla former av tobaksanvändning.

(T&M 2016-09-20)
Läs mer...

Prövar teorin att nikotin påverkar varje människa

Nikotin som tillförs kroppen ger effekt på enskilda immunceller. Är nikotin skadligt för människans celler oavsett vilken form, i vilken produkt, nikotinet tillförs?

– Våra studier hitintills ger i alla fall jättebra anledning till att tro på att nikotin påverkar varje människa som tar in tobak. Rent vetenskapligt måste vi pröva den här teorin.

(T&M 2016-09-20)
Läs mer...

Seminarium om utredda punktskatter på alkohol och tobak

Används träffsäkra utgångspunkter och underlag som vid beräk-ningen av skatter och skatteutfall av punktskatter för alkohol och tobak?

Förenklat beskrivet – och förenklat besvarat: nej.

Höjning av tobaksskatten har i snitt överskattats ge inkomster med cirka 690 miljoner kronor per år under perioden 2006–2014. För alkohol har statens inkomster av punktskattehöjningar oftare underskattats.

(T&M 2016-04-26)
Läs mer...

Branschers exakta försäljningstal används inte vid skatteprognoser

– Varför nyttjas inte uppgifterna i prognosarbetet?

Frågan var central när skatteutskottet bjöd in till seminarium kring sin ”utvärdering av fiskala effekter av punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter”.

Åsikter och insikter om prognosfel och skatter som gynnar brotts-lighet från berörda i branschen varvades på frågestunden generöst med tal om oregistrerad inhemsk konsumtion, utsträckta händer och folkhälsa.

(T&M 2016-04-26)
Läs mer...

Patent sökt för ”svidfri” snus och 2-i-1-portion

Med plåster i munnen motverkades allvarliga snusskador med risk för tandlossning samt svidande vid snusning. Nu väntar Bengt-Olof Wiberg på att få sitt patent godkänt av PRV på hur han undanröjde sin tandläkares sluta-snusa-nu-direkt-rekommendation. Redan nu finns ett licensavtal för användning av vad som kanske kan bli snusvärldens senaste stora innovation.

Som en sidoprodukt uppfann han snusets "2-i-1". Alltså två smaker eller egenskaper i samma snusportion.

(T&M 2016-02-08)
Läs mer...

Procent minskar med trend (in-ledare T&M nr 4, 2015)

Om tio år är andelen rökare i Sverige lägre än fem procent. Att det inte är fler som röker förvånar väldigt få. De lagar som finns har visat sig räcka till väl – eftersom de används.

(T&M 2015-11-04)
Läs mer...

Olikheter i hälsorisker bör avspeglas i tobaksreglering

Skillnaderna i fråga om hälsorisker bör avspeglas i hur olika tobaksprodukter regleras.

– Det är angeläget att tobaksregleringen avspeglar olikheterna mellan cigaretter och snus på ett sätt som gör cigaretter mindre lockande än snus. Skillnaderna bör ges en tydlig plats i det fortsatta arbetet med anpassning av EU:s tobaksproduktdirektiv till svensk lag.

(T&M 2015-11-04)
Läs mer...

Exemplet Australien krånglar till och ökar smuggel

Fortsatt höjning av skatten på tobak är troligen en minst lika effektiv väg att få människor att låta bli att röka som att införa "drakoniska åtgärder".

I Australien har den illegala handeln med tobak ökat sedan helt standardiserade och neutrala förpackningar infördes 1 december 2012. Trenden att rökandet minskar fortsätter i ungefär samma takt som innan. Attityden till de avskräckande tobakspaketen är negativ – fast om deras fulhet bidragit till en minskning av intresset för rökning är än så länge svårt att vetenskapligt bevisa.

(T&M 2015-09-15)
Läs mer...

Asylsökandes uppgift själv ta reda på lagar som gäller

Ska det rökbeteende som flyktingar har med sig till Sverige godtas här? Vem bör ansvaret för information och tillsyn?

– Är det okej att man på boende för ensamkommande flyktingbarn accepterar att 50 procent av barnen röker?

(T&M 2015-09-15)
Läs mer...

Öppnar USA för Kuba-cigarrer tas 25 procent av marknaden

Lyfter USA det nu 53-åriga handelsembargot mot Kuba öppnas marknaden för legalt importerade handrullade kubanska premiumcigarrer.

– Sett kommersiellt uppskattar vi att Habanos under de första åren kommer att nå en andel på 25-30 procent av USA-marknaden.

(T&M 2015-04-24)
Läs mer...

Diplomatiska förbindelser steg lösa upp USA-embargo mot Kuba

17 december 2014 förklarade USA:s president Barack Obama att USA är berett att återuppta de diplomatiska förbindelserna med Kuba, avbrutna i januari 1961. Kubas president Raul Castro uttryckte å Kubas sida villighet att inleda en dialog med USA, baserad på ömsesidig respekt för ländernas självständighet.

(T&M 2015-04-24)
Läs mer...

Kan barn suga på e-cigarett i skola och på allmän plats?

Vilket utrymme får e-cigaretter med andra vätskor än nikotin i rökfria miljöer?

Är det fritt fram för till exempel en elvaåring att suga på en e-cigarett med vätska med godissmak i skolan?

Om e-cigaretter med nikotin är en stor utmaning att reglera så är e-cigaretter utan nikotin ur flera aspekter svårare att finna för samhälle och individer praktiska och förnuftiga förhållningssätt till.

(T&M 2015-01-26)
Läs mer...

e-cigarett är läkemedel med nikotin i vätskan...

e-cigaretter med rökvätska med nikotin ska regleras som läkeme-del!

Det är den svenska linjen. Som läkemedel ska inte e-cigaretter med nikotin anpassas till tobaksproduktdirektivet.

För de – efter det inhiberade försäljningsförbudet – nu lagbefriade e-cigaretter med, och utan, nikotin är gränsdragningsproblemen många och knepiga!

(T&M 2015-01-26)
Läs mer...

Nya linjer för snus i Assens

 • Ett uppror uppstår till förmån för att göra snus lagligt inom EU.
 • Det skandinaviska snuset vinner för sina kvaliteter fler användare i USA – och Norge.

– Vi investerar nu i en ny produktionslinje. Det visar att vi ser ljust på framtiden och att det finns plats för AG Snus produkter på marknaden i Sverige – och också i Norge och USA.

(T&M 2014-10-29)
Läs mer...

Frihet bestämma utan att se till EU-direktiv

Schweizarna har öppnat mun för V2 Tobaccos tuggtobak i varumärket Thunder. Nu väntar företaget, liksom andra snusproducenter, på att det schweiziska parlamentet ska öppna för möjligheten att få sälja snus av skandinaviskt slag i landet. Om drygt ett halvår avgörs om snus ska bli lagligt att sälja eller inte.

(T&M 2014-10-29)
Läs mer...

EU-direktiv stort hot mot smaksatt

– EU-direktivet är ett mycket stort hot för oss eftersom vi jobbar med i stort sett bara smaksatt snus.

Gotlandssnus AB:s skapare Henrik Jakobsson känner sig just nu desorienterad, som lite i ett vakuum.

Med en omdömesgill och till Sveriges snusundantag hänsynsfull anpassning av direktivet ser han en fortsatt god utveckling för svenskt snus. Marknaden blir dock ännu tuffare. Offer skördas och konsumtionsmönster ändras. En ny trend stick i stäv med antiorganisationernas strävan kan vara på gång.

(T&M 2014-10-29)
Läs mer...

Liten test i USA av snusprodukt

Swedish Match testsäljer nu i USA en snusliknande produkt under nya varumärket ZYNnt. Produkten är utvecklad och produceras av det lilla innovativa Helsingborgska utvecklingsföretaget Art Factory AB.

–ZYNnt ger konsumenten en mycket fräschare upplevelse än det konventionella bruna snuset.

(T&M 2014-09-25)
Läs mer...

Handlare med ansvar tar kamp mot droger

– Kan vi förhindra att ungdomar börjar med tobak förhindrar vi automatiskt också majoriteten av alla ungdomar som provar cannabis att prova.

Håkan Olsson förklarar tobakshandlarnas roll och stora ansvar att verkligen vara noga med att inte sälja tobak till personer som inte fyllt 18 år.

(T&M 2014-09-25)
Läs mer...

Tolv rätt + tur gav läsare tipsvinst!

Samtliga rätt – eller ett fel!

För att vinna ett av de tre exemplaren av Eva Rusz bok Bullshit! De TIO dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla krävdes tolv rätt – och tur i dragningen.

Utöver "12:orna" fanns uteslutande svar med elva rätt i Tobak&Mers Innehållstips i nummer 2! Alla som hade ett rätt färre än maximalt hade gett fel svar på fråga 3. Troligen för att artikeltexten där svaret fanns var något klurigt formulerad och svaret inte helt givet vid en första anblick. Sökt årtal var 1826.

Vinnare av boken Bullshit! är Nathalie Ekbom, Frendo Heby, Ingemar Aikio, Hagmans Tobak, Sundsvall, och Linda Li Ekbom, Frendo Heby. Eva Rusz bok är utgiven av bokförlaget Bladh by Bladh. (T&M 2014-06-30)

Förbud redovisa varas innehåll i strid med konsumentens rätt

Svenska myndigheter får fortsatt reglera ingredienserna i snus enligt det nya tobaksproduktdirektivet, TPD. Snuset får alltså även framöver smaksättas som nu.

Däremot förbjuds de svenska tillverkarna att kommunicera vad produkten innehåller. Detta strider bland annat mot FN:s riktlinjer avseende konsumentskydd.

(T&M 2014-04-21)
Läs mer...

Noga läsning tips som ger vinst!

Den som läser Tobak&Mer noga är en vinnare! Även då det gäller att svara i premiären på Innehållstipset i Tobak&Mer nr 1. Elisabeth Stenberg, Medvalls kioskbutik, Visby, var den första tipparen som drogs med alla svar rätt. Hon önskade Björn Hedensjös bok En perfekt natt som vinst och fick den. Ett ex av samma bok vanns också av Lisa Pettersson, Lisa´s Krog & Butik, Hova, och Anders Envall, Socialkontoret i Säters kommun. Klara Olsson, Tobaksbutiken Nordby Köpcentrum, Strömstad, önskade som vinst Pontus Waslings bok Minnet fram och tillbaka. Även Monica Johansson, Torslanda Gottis HB, Torslanda, vann ett ex av den. Bokförlaget Volante har gett ut både Björn Hedensjös och Pontus Waslings bok. (T&M 2014-03-31)

Samverkan och stöd väg för att nå mål om effektiv tillsyn

 • Inför ett lägstaprissystem på tobak och behåll högstaprissystemet!
 • Lagstifta så att det blir möjligt för myndigheter att i samverkan byta sekretessuppgifter.
 • Tillämpa lagstiftningen och lyssna på EU-kritik.
 • Kommun ska följa lagstiftning och inte välja att ta andra hänsyn.
 • Inför förverkansbestämmelse i tobakslagen.

(T&M 2014-01-27)
Läs mer...

Pampig öppning av festival i cigarrstad med turistmål

Som ett steg mot målet att förverkliga seriösa kinesiska ambitioner att producera cigarrer av hög internationell kvalitet hölls invigningen av China Cigar Festival på torget i China Cigar Town i Danzhou på ön Hainan den 17 november 2013.

(T&M 2014-01-27)
Läs mer...

Ensam vinnare i filmquiz

Ann-Christin Fundin, Direkten Hallbergs Tobak i, Tranås blev ensam vinnare i Tobak&Mers filmquiz med Spanien-tema i nr 4 2013. I denna uppenbart svåra omgång svarade Ann-Christin rätt på elva av de tolv tipsfrågorna.

Ann-Christin får i vinst Pontus Waslings bok Minnet Fram och tillbaka, utgiven av bokförlaget Volante. Grattis! (T&M 2013-11-25)

Fingertoppskänsla god start

Anders Envall, Socialkontoret Säters kommun, Peter Sjöstrand, Bara Bensinservice AB, Bara, och Elvi Sjödén, Skönviksoasen, Säter, blev vinnare i Tobak&Mers bildkorsord i nr 3. De sökta meningarna var Fingertoppskänsla för tobak och Tycker att det doftar gott. Som vinst har de fått dr Dain Heers bok Var den du är och förändra världen. Grattis! (T&M 2013-08-20)

EU bör inte hindra snus

– Snus, både lös och i portioner, är mindre skadlig än röktobak, och EU bör därför inte hindra dess användning.

Morten Messerschmidt, EU-parlamentariker för Dansk Folkeparti, förslår strykningar i EU-kommissions förslag.

(T&M 2013-06-24)
Läs mer...

"Förbjud tobaksvaror för rökning med en kännetecknande smak"

– Medlemsstaterna skall förbjuda utsläppandet på marknaden av tobaksvaror för rökning med en kännetecknande smak.

Christian Engström, Piratpartiet, Christofer Fjellner, Moderaterna, och den brittiske liberaldemokratiske EU-parlamentarikern Chris Davies lägger till "för rökning" som ändringsförslag.

(T&M 2013-06-24)
Läs mer...

Brott mot läkemedelslagen sälja e-cigarett med nikotin

Säljer du e-cigaretter med nikotinampuller till? Då bryter du sannolikt mot läkemedelslagen.

I Sverige finns nämligen ännu inga elektroniska cigaretter som är godkända som läkemedel.

(T&M 2013-05-08)
Läs mer...

Fråga bär snusparti in i EU-parlamentet?

 • En av fem svenskar kan tänka sig att vid val till Europaparlamentet 2014 rösta på ett parti som fokuserar enbart på snusfrågan.
 • Tre av tio svenskar tycker att Sverige borde gå ur EU om smaksatt snus skulle förbjudas i Sverige genom en EU-lagstiftning.

Två nyligen av Demoskop respektive Novus genomförda intervjuer visar svenskarnas stöd för snus.

(T&M 2013-05-07)
Läs mer...

Habanos erbjuder de produkter som finns i annonsen i nr 2!

Det som inte ska hända inträffade i Tobak&Mer nr 2. Vi publicerade två äldre annonser istället för de avsedda. Dels Habanos höst-annons från 2012 istället för den till oss levererade sommarannonsen. Dels en gammal Oliver Twist-annons. Vi beklagar dessa misstag djupt.

Erbjudandena i Habanos höstannons gäller även nu för beställning. Fråga efter dessa!

Vi ber om överseende med vårt misstag!

Åke Hultqvist
Chefredaktör och ansvarig utgivare Tobak&Mer (T&M 2013-05-06)

Mindre stress för vinnande trio...

Brittmarie Lundenberg, HB SpeloMaten, Örnsköldsvik, Ann-Sophie Sander, Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun, och Elisabeth Stenberg, Medvalls Kioskbutik, Visby, vann varsitt exemplar av Jan Tern & Hans Blüchers bok 26 timmarsdygnet för mindre stress, bättre prestationer och ökat välbefinnande i korsordet i Tobak&Mer nr 1. De hade funnit de sökta meningarna Har skyddande klädsel, Dos med dosor och Har hand om stocken. Grattis! (T&M 2013-03-13)

Unik svensk portionstuggtobak släpps i Sverige som första land

Parade samman för befruktning genom en tanke vid röjning. Gränspasserande utmaningar för att skapa rätta betingelser så att befruktningsprocessen skulle ge tilltänkt resultat. Efter många akter blev förlossningen lyckad:

 • En unik tuggtobak har kommit till världen. DOS är dess namn.

(T&M 2013-02-06)
Läs mer...

Fabriksbygge hämmas av förslag

Gotlandssnus AB avvaktar med bygget av en egen fabrik. Förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv skapar nämligen osäkerhet om framtiden.

– Förslaget är inte är baserat på fakta eller rapporter av mångåriga studier på svenskt snus.

(T&M 2012-02-06)
Läs mer...

Guld för tre i filmquiz om tobak

Lars Beckman, Direkten Brobergs tobak, Båstad, Lisa Pettersson, Lisa´s Krog & Butik, Hova, och Leif Hedberg, Gullängets kiosk, Örnsköldsvik blev vinnare i filmquizet om tobak i Tobak&Mer nr 4. De fanns bland de svarande som hade samtliga rätt. Rätt tipsrad var 2, 1, X, 1, X, 1, 2, 1, 2, 1, X, X. Vinnartrion har i vinst fått Annika R Malmbergs bok Guldläge, så lyckas du som butikssäljare, utgiven av Soderpalm Publishing. (T&M 2012-10-30)

Danmark accepterar EU-tvång sluta sälja historiskt lössnus?

Förbjud försäljning av lössnus i Danmark! Den danska regeringen har beslutat att före mars månads utgång 2013 komma med ett lagförslag som svarar upp emot EU-kommissionens krav. Kampen för att få behålla den historiska produkten är igång.

(T&M 2012-10-05)
Läs mer...

Baltikum tillförs Norden

Habanos Nordic AB tar i början av December ansvaret för försäljning och distribution av Habanos premiumcigarrer i Estland, Lettland och Litauen.

– Habanos SA stärker sin strategiska position i Nordeuropa genom att nyttja sitt helägda bolag.

(T&M 2012-10-05)
Läs mer...

Rätt funnet, blommor vunnet

Märit Wahlén, Listerby Livs, Listerby, Anders Nordström, Hova Spel&Tobak, Hova, och Siv Björkbacka, Skinnskattebergs kommun, vann varsin blomstercheck på 50 kronor i korsordet i Tobak&Mer nr 3. De hade, som flera andra korsordslösare, funnit rätt ord och mening – Pristagare respektive Har pipan i gipan. Grattis! (T&M 2012-09-11)

Fler cigaretter säljs obeskattade

 • Med 25 procent har den obeskattade handeln med cigaretter ökat på ett år.
 • Var sjunde cigarett – 14,5 procent mot 11,6 procent 2011 – som säljs är obeskattad.
 • Staten beräknas förlora 1,86 miljarder kronor i skatteintäkt under 2012 som en effekt av den ökande försäljningen av olagliga tobaksvaror.
 • Motståndet mot att köpa obeskattade cigaretter har samtidigt ökat.

(T&M 2012-06-26)
Läs mer...

Licens för att sälja tobak förslag när lag revideras

En kommunal licens för att få sälja tobaksvaror är sannolikt på väg i Norge! Tillståndsplikt kan bli ett effektivt medel att begränsa försäljningen av tobak till personer under 18 år. Handlare som säljer olagligt kan förlora sin licens.

De synpunkter som kommit in på Helse- og omsorgsdepartementet "Høringsnotat om Endringer i Tobakksskadeloven" är i huvudsak positiva till att kommunerna framöver föreslås bli tillstånds- och tillsynsmyndighet för tobak.

(T&M 2012-06-26)
Läs mer...

Uppskattat tillsynsverktyg föreslås införas för droger

1 juli 2013 blir det lagligt att göra provköp! Det föreslås i Socialdepartementets promemoria Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

 • Kontrollköp ska endast få utföras av personer som fyllt 18 år.
 • Snarast efter ett genomfört köp ska näringsidkaren underrättas.

(T&M 2012-05-12)
Läs mer...

När tobaken kom hem kände odlaren eko-pris

I första mötet med den färdiga produkten som Christopher Leach levererat råvara till lyser han upp. Den första portionen av General Green Harvest placerar han efter råd under ovanläppen. Den på Finca Calvimonte i Salta i norra Argentina ekologiskt odlade tobaken har kommit hem. .

– Detta är något jag alltid varit intresserad av. (T&M 2012-05-12)
Läs mer...

Är e-cigarett bra produkt för att kunna sluta röka?

– Det bästa för folkhälsan skulle vara att öppna upp för en reglerad försäljning av e-cigaretten..

– e-cigaretter bör ha potential att vara effektiva för rökavvänjning i stora populationer och ha en positiv inverkan på folkhälsan. Mer forskning behövs för att få fram vilka positiva och negativa effekter som bruk av e-cigaretter kan ha. Utifrån dem kanske svaret nås på frågan:

Blir "e-cigaretten" lösningen på tobaksproblemet? (T&M 2012-05-12)
Läs mer...

– Lätt komiskt med människor som ägnar livet åt att förbjuda

– Det är något fascinerande och lätt komiskt med människor som ägnar sin korta tid på jorden till att stoppa andra människor från att göra saker.

Christopher Snowdon tecknar i sin senaste bok en karaktärsprofil över förbudsivraren. I fem fallstudier ägnar han sig åt att visa hur denna gått tillväga för att för sina syften bland annat förändra uppgifter och utesluta fakta. En studie handlar om svenskt snus. (T&M 2012-05-12)
Läs mer...

Framgång förtjänad för tre i korsord

Anders Envall, Socialkontoret, Säters kommun, Regina Lindqvist, M/S Amorella, Viking Line och Kristine Tuxen, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Upplands Väsby kommun vann Niclas Timmerbys bok Du förtjänar framgång, utgiven av YOUEP AB, i bildkorsordet i Tobak Mer nr 1 2012. De i korsordet sökta meningarna vara Trave med stockar, Har famnen full och Askar på rad. Grattis! (T&M 2012-03-27)

Lag överträds i tre butiker av fem

I 60 procent av de tillsynsbesök hos tobakshandlare som polisen i Malmö har gjort enligt tobakslagen har den funnit något lagstridigt.

–Vi har hittat objekt som gör att det blivit vapenbrott, brott mot läkemedelslagen, narkotikastrafflagen, alkohollagen. Vi upptäcker ett spektra av andra brott när vi gör tobakstillsyn. (T&M 2012-03-11)
Läs mer...

Fabrik för fortsatt expansion invigd

Beslutet pojkarna Vogel tog när de var små blev verklighet 2006. Inriktningen på deras gemensamma företag överläppar klart deras ungdoms friaste tankar. I närmare tio länder öppnar människor nu mun för deras produkter. 3 februari i år invigdes Marc och Patricks första egna fabrik. Här har V2 Tobacco A/S kapacitet att kunna producera 40 miljoner dosor snus per år. Följs utvecklingskurvan kan tomten intill redan inom några få år bli aktuell för expansion. (T&M 2012-03-11)
Läs mer...

Intalad glädje för vinnare i korsord

Per Kreutz, Svenska Pipklubben, Tyringe, Tomas Frelander och Emelie Högström, Tempo Borgholms torg, Borgholm, samt Torbjörn Sjöberg, Perssons Tobak – SpelRikt AB, Smedjebacken, vann Mia de Neergaards CD Glädje & Skratt, För livskvalitet och framgång, i korsordet i Tobak&Mer nr 4. skapad intalad och utgiven av Mia de Neergaard, Human Poential. De i korsordet sökta meningarna var Är glad i butiken och Hon har famnen full. Grattis! (T&M 2011-11-07)

Handelsministern hoppfull när direktiv skrivs om

Handelsminister Ewa Björling har genom åren lärt sig att snusfrågan och EU är ett långdistanslopp.

– Jag har stora förhoppningar om att den process som vi nu är inne i skall resultera i att EU genom ett reviderat tobaksdirektiv 2012 ska "släppa det svenska snuset" fritt i EU. Det är det enda logiska tycker jag som tror på principen om fri rörlighet på EU:s inre marknad. (T&M 2011-10-04)
Läs mer...

Jubilar först med varuinformation om tjära och nikotinhalt på asken

Blend fyller 40 år i år! Vid lanseringen 1971 var varumärket en lågprisprodukt – som dessutom innehöll "en så pass låg halt av tjära och nikotin som ca 13 resp 0,9 mg". Förpackningen var den första på den svenska marknaden som innehöll varuinformation! 1990 toppade varumärket den svenska cigarettmarknaden med 38 procent. Idag – nu som premiumprodukt – är den med tio procent tredje störst. (T&M 2011-10-04)
Läs mer...

EFTA-domstolen frågar om brott mot EES-avtal

Förbudet att visa tobaksvaror synligt i Norge kan komma att upphävas. Den 5 december inleds en planerad veckolång förhandling i Oslo tingrett. Domstolen ska bland annat avgöra om den norska statens beslut utgör ett handelshinder och om folkhälsomål kan nås utan exponeringsförbud. (T&M 2011-10-04)
Läs mer...

Okorsade fingrar meningsfyllda

Lisa Johansson, Jönköpings kommun, Tillståndsenheten, Jönköping, Arne Sipari, Matöppet Gottskär, Onsala, och Ewa Dahlgren, Evas Kiosk, Ludvika, vann Pelle Tornells bok Bestäm dig – Handbok för snabbare och bättre beslut , utgiven av Forum Bokförlag, i korsordet i Tobak&Mer nr 3. De sökta meningarna var Egenrullad cigarr och Mellan tummen och pekfingret. Grattis! (T&M 2011-08-15)

Handlare med frivilligt i projekt för att kontrollera köpares ålder

Provköp av tobak kommer med start efter sommaren åter att utföras i Ale och Kungälvs kommuner.

– Vi har gjort en frivillig överenskommelse med handlare om provköp. Vi vill positivt tillsammans med handlarna arbeta för att barn inte ska kunna få köpa cigaretter. (T&M 2011-06-21)
Läs mer...

Provköp ett verktyg som kan stoppa unga från tobaksköp

– Vill man komma tillrätta med problemet att minderåriga kan köpa tobak är provköp det enda verktyget som ger resultat!

Alkoholhandläggaren Kjell Sundmark med ansvar för tillsynen i Borlänge och Hedemora kommuner sammanfattar väl den bland tobakstillsynsansvariga helt dominerande inställningen för att få använda provköpsmetoden. (T&M 2011-06-21)
Läs mer...

Förslag om provköp som metod kontrollera ålder klart före nyår

Provköp kan bli tillåtet som metod för att kontrollera att handlare håller åldersgräns på köpare av bland annat tobak och folköl. Vid årsskiftet 2011/12 ska en intern arbetsgrupp inom Socialdepartementet ha utrett frågan och lämnat sitt förslag om möjligheterna att göra provköp i tillsynsarbetet. (T&M 2011-06-21)
Läs mer...

Borde vara lagligt krav att snus på taxfree är märkt "duty free"

– Vi förespråkar att det borde vara ett lagligt krav att allt snus som säljs Duty Free markeras på ett sådant sätt som tydliggör att produkten endast skall säljas Duty Free.(T&M 2011-06-21)
Läs mer...

Tre "tänkte sig" vinst i korsordet

Lennart Westman, Oxtorgskiosken, Norrala, Eva Dahlgren, Evas Kiosk, Ludvika, och Eva Rudh, Gottskärs livs, Onsala, vann Olof Röhlanders bok Det blir alltid som man tänkt sig, utgiven på Forum Bokförlag. De sökta meningarna i Tobak&Mers korsord nr 2 2011 var Har ett brett sortiment och Som i en liten ask. Grattis! (T&M 2011-06-06)

Världsförsta som erbjuder nedtrappning i flera steg?

Med minskning med 25 procent i nikotinhalt i fyra produktsteg ska de personer som vill sluta röka eller sluta snusa lättare bli tobaks- och nikotinfria.

Winnington AB:s nedtrappningsnus Loonic är, vad som hittills är bekant, det första snus i världen som stöttar den motiverade nikotinisten att undan för undan bli kvitt sitt beroende. (T&M 2011-05-05)
Läs mer...

Bättre alternativ för konsumenten bakom funktionssnus och -dryck

Med hälsostärkande innehåll gjorde KickUp sitt intåg på den tobaks- och nikotinfria snusmarknaden i maj 2010 – och även som märke för energidryck. När vägen stakades ut i Winnington AB 2007 var målet att skapa bättre alternativ till de traditionella snussorterna och energidryckerna samt särskilja sig i både design och smak. (T&M 2011-05-05)
Läs mer...

Större satsning i dosor minskar taxfreesmuggling till landbutiker

Med mer fyllda snusdosor och tydlig märkning på dosan ska en stor del av smugglingen av snus från taxfreebutiker på Östersjön till återförsäljare, butiker, i Sverige stoppas.

– 1 maj släppte vi produkter som särskiljer sig mot den svenska marknaden. I ett första steg har vi gjort det med våra storsäljare Ettan och General, som svarar för mellan 55 och 60 procent av all vår volym inom taxfree på Östersjön. (T&M 2011-05-04)
Läs mer...

Sjörök ord mot Finn din energikod

Elvi Sjödén, Skönviksoasen i Säter, Landstinget Dalarna, Agneta Pergård, Miljökontoret, Kristianstad, och Elisabeth Stenberg, Medvalls kioskbutik, Visby, vann Sanna Ehdins bok Finn din Energikod, Forum förlag, i Tobak&Mers korsord i nr 1 2011. Sökta meningar och ord var Har famnen full, Sjörök och Säljer limpor i fjällen. Grattis! (T&M 2011-03-23)

Historik och sortiment förenas i nytt säljbolag som för "allt"

Genom nybildade säljbolaget Tobacco House of Sweden erbjuder fyra familjeägda företag från tre länder en produktportfölj med tobaksvaror representerande samtliga produktkategorier. (T&M 2011-02-14)
Läs mer...

Namnbyte tydliggör vad som är företagets fokus

Efter ett framgångsrikt år med dubblering av säljkåren, en volymökning på 40 procent och en städning i produktportföljen har Taboca AS-företagen runt årsskiftet bytt namn till Scandinavian Premium Tobacco.

- Vi vill ha ett namn som tydliggör vad som är huvudfokus och det är våra premiumprodukter. (T&M 2011-02-14)
Läs mer...

Tre procent av marknaden om fem år är stor succé...

- Vi kan göra snus av den kvalitet som vi tror vill till på marknaden. Vi har medel till det och vi har ambitionen så att det gärna ska lyckas för oss. Georg Gundersen, tobaksfabrikant i fjärde generationen, ser det som möjligt att AG Snus produkter kan nå tre procent av den svenska marknaden om fem år. Då är det stor succé! (T&M 2011-02-10)
Läs mer...

Ny snusproducent med gamla traditioner ny aktör i Sverige

De allra första snusportionerna av nya varumärket Blue Ocean producerades 16 december 2010 av det unga företaget AG Snus AS i Assens. Premiärproduktionen gick till den svenska marknaden. Norge och USA får vänta.

Familjeföretaget med anor sedan 1864 och medarbetare med delaktighet i Fiedler & Lundgrens stora framgångar gör nu en långsiktig satsning på att etablera sig i Sverige och där nå stark efterfrågan på sina portionssnus. (T&M 2011-02-10)
Läs mer...

Nikotinläkemedel ger hjälp att sluta snusa

- Tunga starkt nikotinberoende snusare kan sluta snusa med hjälp av nikotinläkemedel.

- Snuslesioner läker inte ut.

Mats Wallström, övertandläkare och klinikchef käkkirurgi, Göteborg, lyfter fram detta som de viktigaste resultaten i den utökade studie som ledde till hans doktorsavhandling Harm and harm reduction in smokeless tobacco users som han försvarade den 19 november i fjol. (T&M 2011-02-10)
Läs mer...

Tre vann boken Servicekompassen

Christina Ekstrand, Vinslöv, med Coop Extra Hässleholm som arbetsplats, Morgan Bergqvist, Lucksta Livs AB, Matfors, och Siw Olofsson, Bilisten Vindelns Gummiverkstad AB, Vindeln, vann Kenth Åkermans bok Servicekompassen i Tobak&Mers korsord i nr 4 2010. De fann de korrekta meningarna meningarna Hon lyfter fram tobaksvaror och Håller låda i butiken (T&M 2010-12-06).

Har ingen försäljning till Sverige – där det nu finns mer än tidigare

– Sverige? Nej, vi exporterar inte till Sverige!

Rajan Luke ser förvånad ut när han i montern på tobakmässan Inter-tabac i Dortmund får fråga om Soex India Pvt Ltd, Bombay, har försäljning till Sverige. Sverige finns inte bland de länder som företagets vattenpiptobak Soex säljs till. (T&M 2010-11-04)
Läs mer...

20 butiker i USA ska bli 1000 före nyår

Suget efter svenskt snus är starkt nu i USA. Gotlandssnus satsar för att via avtal med en än så länge hemlighållen distributör uppleva en ordentlig snusrusch.

– Vi har försäljning i drygt ett 20-tal butiker i USA idag. Vi har som mål att komma upp i tusen butiker före årsskiftet. Det är fullt rimligt. (T&M 2010-11-04)
Läs mer...

Taxfree-märkta snusdosor begränsar olaglig handel

Snusdosor som säljs på taxfree är exakt lika som de som säljs i en vanlig butik.

– Det är ett jätteproblem. Vi talar om skattebortfall på flera hundra miljoner kronor bara på snus. Det har vi indikationer på. (T&M 2010-11-03)
Läs mer...

Innehavare av obeskattad vara kan nu få betala punktskatten

En tobakshandlare eller annan som innehar en obeskattad punktskattepliktig tobaksvara kan bli skyldig att betala punktskatten för varan. Detta gäller sedan EU:s punktskattedirektiv omvandlades till lagstiftning den 1 april. (T&M 2010-11-03)
Läs mer...

Tre som hade lycka att vinna Själförsvar

Vinnare i korsordet i Tobak&Mer nummer 3 blev Henrik Bjelling, Henkes Loppis och Kuriosa i Motala, Motala, Ingemar Aikio, Hagmans, Sundsvall, och Helena Gudmundsson, Wasakiosken, Mora. De fann de korrekta meningarna Säljare som pratar slang och Vattenpipa i sortimentet. De vann Igor Ardoris bok Själförsvar, Lycka och att lyckas, utgiven av ICA bokförlag. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2010-10-10)

Skärpt finsk tobakslag tar steg mot tobaksfritt reservat

Ytterligare steg mot målet att tillskapa ett tobaksbruksfritt reservat i Europa år 2040 är taget när den skarpare tobakslagen träder i kraft i Finland den 1 oktober. I portalparagrafen i republikens tobakslag markeras att landets invånare ska skyddas mot de konsekvenser som tobaksbruk kan medföra. Finland blir därmed det första land i världen som i lag skriver in intentionen att bli fritt från tobak. (T&M 2010-09-25)
Läs mer...

Snusgåva kan ge sex månaders fängelse

Nu kriminaliseras den kanske populäraste gåvan till en snusare i Finland. Med risk för gåvogivaren att få upp till sex månaders fängelse får snusaren själv se till att införskaffa de maximalt 30 dosor snus som är tillåtet att ta hem som resgods för eget bruk. Samma maxpåföljd gäller för dem som via internet eller på annat sätt importerar tobak ”avsedd för oralt bruk”. (T&M 2010-09-25)
Läs mer...

Seriösa handlare konkurreras ut - kollegor säljer cig till inköpspris

– Gå med i nätverket mot smuggeltobak! Karl-Erik Nilsson, ägare till Lindahls Tobak i Lund, uppmanar.

– Marknaden blir tuffare och tuffare. Vi som försöker arbeta seriöst blir utkonkurrerade prismässigt. Vi har så kallade kollegor som näst intill säljer tobak, framför allt cigaretter, kring våra inköpspriser. (T&M 2010-09-25)
Läs mer...

Blunts – för marijuanacigarett? Säljs utan laglig varningstext

– Säljer du förpackningar med ”blunts” utan svensk varningstext på gör du dig skyldig till brott enligt tobakslagen!

Suzanne Bengtsson har ännu inte sett någon förpackning med smaksatt papper av tobak för rullning av cigaretter eller cigarrer med korrekt varningstext, trots åtskilliga besök i tobakssäljande affärer. (T&M 2010-09-25)
Läs mer...

Tre vann "Du är din generation"

Vinnare i korsordet i Tobak&Mer nr 2 blev Elvi Sjödén, Skönviksoasen, Säter, Henrik Jönsson, Dackekiosken, Virserum, och Allan Jonsson, Ö-viks Express o Verkstads AB, Långviksmon. De hade turen at bli dragna bland alla korrekta lösningar med de sökta meningarna "Följer regelboken" och "Visar nya askar". De vann Elaine Bergqvists bok ”Du är din generation”, utgiven på bokförlaget Norstedts. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2010-06-07)

Underårig får fortsatt sälja tobak

 • Person under 18 år får sälja tobak!
 • Kund kan få tillgång till tobaksvaror före betalning.

Regeringen har på de två punkterna varit lyhörd för de problem för handeln som förbud häremot skulle innebära. Efter beaktande av remissynpunkter på lagförslagen i den Susanne Billumska utredningen Olovlig tobaksförsäljning till unga har dessa två begränsande förslag strukits i behandlingen till lagrådsremiss. (T&M 2010-05-10)
Läs mer...

Lagstöd för provköpsmetod klart allra tidigast om ett år

Lagstöd först. Provköp av alkohol och tobak sedan. Tidigast om drygt ett år kan en lagparagraf släcka JO:s beslut att stoppa kommuners möjlighet att genom provköp utföra ålderskontroll. Fram till dess är det upp till tillsynsansvariga att välja att följa JO:s beslut – eller att trots det göra provköp! (T&M 2010-05-10)
Läs mer...

Grundligt förarbete ger indiskt snus på svenskt vis framgång?

Första månaden sålde företaget 60 paket snus. Nu säljs deras snusprodukter i två miljoner butiker världen över! 2010 satsar den unga snusproducenten på Sverige, snusets hjärtmarknad, efter noggrann analys av marknaden och anpassning av produkter för att möta snusares preferenser. Med snus framställt på svenskt vis ska småningom USA-marknaden målinriktat bearbetas. (T&M 2010-05-10)
Läs mer...

Genom "kedjereaktion" ska såld volym dubblas och lönsamhet nås

Snuskylar öppnas för Taboca AB:s produkter inom kort hos två kedjeföretag.

– Det betyder mycket för oss, både distributionsmässigt och inte minst avsättningsmässigt. (T&M 2010-05-10)
Läs mer...

Tidningsnamn gav vinnare Guldbok

Allers var den tidning som vi sökte efter i sökkorsordet i Tobak&Mer nr 5. Vinnare av Annika R Malmbergs bok "Ta Skit! Och gör det till guld" blev Mikael Ernqvist, Ernqvists Bilverkstad, S. Söre 120, Lit, Bernt Johansson, BJ,s Spel & Tobak, Esplanaden 1, Hallsberg, och Peter Sjöstrand, Bara Bensinservice, Malmövägen 516, Bara. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2009-12-03)

Konkurrensneutral reglering av snus föreslås ersätta myndigheters godtycke

–Myndigheter ska inte godtyckligt avgöra vad som är skadligt och inte skadligt i det svenska snuset utifrån en vag försiktighetsprincip.

Anna Tenje (m) anser att det är angeläget att snusare bör få så utförlig information som möjligt om vad svenskt snus innehåller och hur det framställs. Hon vill att en konkurrensneutral reglering av produktionen införs. (T&M 2009-11-11)
Läs mer...

Passiv rökning ovanlig – utom på danska barer

Efterlevnaden av och respekten för den danska lagen om rökfria miljöer – Loven om røgfri miljøer – är hög. Allmänhetens exponering för passiv rökning har minskat betydligt. Dock inte på alla ställen. Nästan hälften av de anställda och gäster på barer utsätts för passiv rökning genom tillämpning av undantagsregler i lagen.

Det framgår av den utvärdering som Sundhedsstyrelsen i samarbete med Statens Institut for Folkesundhed genomfört under perioden 1 januari 2008 till 1 april 2009.

I undersökningen konstateras att vissa förändringar i beteende beror på lagen. För andra är det inte uppenbart i vilken mån lagen haft någon påverkan, även om lagens införande kan utgöra ett stöd. Effekterna kan vara en fortsättning på en pågående trend.

– Utvecklingen mot färre rökare och lägre tobaksförbrukning inleddes flera år före 2007 och lagens ikraftträdande tycks inte ha ökat förändringstakten. – Användningen av farmakologiska produkter i rökavvänjning ökar men tillväxttakten har inte ökat sedan lagen kom till. (T&M 2009-11-11)

Finland tar spets för att inom EU förbjuda export av svenskt snus

– Vi kommer inte att gå vidare med att diskutera om mer eller mindre farliga tobaksvaror. Snus är och kommer att vara en olaglig produkt under åtminstone resten av det här århundradet i 26 medlemsstater.

Så oåterkalleligt uttrycker sig regeringsrådet Ismo Tuominen till Tobak&Mer. (T&M 2009-11-11)
Läs mer...

Licens för att sälja tobak ger effekt på försäljning till unga

Inför tillståndsplikt, licensiering, för att få lov att sälja tobak! I runt vart fjärde remissvar uttrycks att skärpta krav på anmälan inte är effektivt nog.

- Ett licenssystem som omfattar samtliga återförsäljare skulle kunna bidra till att kommunerna på ett systematiskt sätt kan upprätthålla och tillse att åldersgränsen efterlevs. (T&M 2009-09-30)
Läs mer...

Munhålepulvret har nu nått snusdosan

Nu har Niconovums patentsökta munhålepulver – som Tobak&Mer berättade om för redan ett år sedan – lanserats. Zonnic Mint i portionspåse är nikotinläkemedelindustrins hittills mest närgångna närmande till tobaksprodukt utan att vara det. Dels genom sin förpackning i portionspåse och dosa, dels genom sättet att bruka den – snusning – och att den dessutom ger raskare leverans av nikotin för att mota och möta röksug än andra etablerade rökavvänjningsprodukter. (T&M 2009-09-30)
Läs mer...

Liten aktör gläds över hög snusandel i vissa butiker

– Vi har haft en positiv tillväxt. Vi säljer mer än dubbelt så mycket i år som förra året. I några butiker har vi nått över ett tiotal procent av snusförsäljningen.

Med mindre än en halv procent av den svenska snusmarknaden och nystart i Norge ser Per Jerndahl, VD Taboca AB, varje återköp med glädje. (T&M 2009-09-30)
Läs mer...

Grav brist att inte noga utreda vilka konsekvenser förslag ger

– Näringsidkarna måste få klart för sig att det är skärpta krav på dem, vad som förväntas av dem och att de verkligen försöker leva upp till kraven.

 • En fullständig konsekvensutredning bör göras.
 • Konsekvensutredningen är bristfällig. Förslagen avstyrkes.

Kritiken mot remissen Olovlig tobaksförsäljning är skarp från flera instanser. Näringslivets Regelnämnd och Regelrådet påtalar grava brister och ger bakläxa.. (T&M 2009-09-29)
Läs mer...

Självbetjäningsförbud kostar miljarder

 • Diskriminering av varumärken. Konkurrenshinder.
 • Olämpligt sett till arbetsmiljö och säkerhet.
 • Leder till kostnader som försvårar fortsatt försäljning.

Förslaget att en tobaksvara ska betalas innan en kund får varan i sin hand anses få större konsekvenser än vad utredaren uppfattat. I främsta ledet mot förslaget finns företrädesvis de aktörer som är mest insatta och direkt eller indirekt blir påverkade. (T&M 2009-05-12)
Läs mer...

Tobak&Mer nr 3 kommer inte ut i tryckt version 24 juni!

Här kan du ladda ned nr 3 som nättidning med en del av materialet. Nästa tryckta nummer ges ut 16 september. (T&M 2009-06-23)

Sökt bilmärke ger vinnare akutbok

Bentley var det bilmärke som vi sökte i sökkorsordet i Tobak&Mer nr 2. Vinnare av Maria Farms bok ”KBT-akuten” blev Per Creutz, Svenska Pipklubben, Tyringe, Peter Sjöstrand, Bara Bensinservice, Malmövägen 516, Bara, och Lennart Lindow, Direkten Kärnan Östersund. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2009-06-23)

Skyldighet begära legitimation för att inte sälja tobak till unga

–Näringsidkarna måste få klart för sig att det är skärpta krav på dem, vad som förväntas av dem och att de verkligen försöker leva upp till kraven.

Reglerna för att sälja tobak blir fler och tydliga. En handlare har i sitt ansvar att informera sina anställda om vad som gäller och ge dem det stöd som krävs för lagenlig tobaksförsäljning. Försummelse träffar annars handlare hårdare straffrättsligt. (T&M 2009-05-12)
Läs mer...

Sälja tobak till underåriga kan ge fängelse i ett år

Fängelse i ett år! Det föreslås som det maximala straffet för den som säljer eller lämnar ut tobaksvara till person som inte har fyllt 18 år. Påföljden kan bli lika lång om säljaren kan antas tro att en tobaksvara ska lämnas till en omyndig. Samma sanktion gäller om en näringsidkare som meddelats förbud att sälja tobak fortsätter att sälja. (T&M 2009-05-12)
Läs mer...

Brott mot 18-årsgräns och lågprioriterad tillsyn motiverar skärpning av tobakslag

– Små försäljningsställen syndar mot 18-årsgräns!
– Tillsynsverksamheten har i en del kommuner inte varit särskilt högt prioriterad.
Dessa båda utredda fakta kan ses som grunden för de skärpande förslag av tobakslagen som lämnas i betänkandet ”Olovlig tobaksförsäljning”.
– Vi har ägnat mycket tid och utrymme till att fundera över: Vad kan man göra för att underlätta och effektivisera tillsynen? (T&M 2009-05-11)
Läs mer...

Förbud visa tobaksvaror införs i Finland 2012?

Från 1 januari 2012 kan det vara förbjudet att visa tobaksvaror öppet i butik också i Finland. Den finska regeringen förväntas i maj-juni lägga en proposition om en på flera punkter skärpt tobakslagstiftning till riksdagen för beslut i höst. Avsikten är att skydda barn och unga från tobaksrökning och från att börja röka. (T&M 2009-05-11)
Läs mer...

Dragspel gav vinnare i sökkorsordet i nr 1

Dragspel var det eftersökta musikinstrumentet i Tobak&Mers sökkorsord i nummer 1. Vinnare av Mia Lehndals bok ”Våga vara den du är – Det är du som är originalet” blev Ulla-Maj Eriksson, Kramfors Kommun, Kramfors, Darine Chamoun, Hässelby Video & Kiosk, Hässelby Torg 14, Hässelby, och Hans Bogren, Bogrens Tobak AB, Storgatan 80, Höganäs. Tobak&Mer gratulerar!

Omflaggning till snusfart drabbar Ålands ekonomi

Svensk flagg på kryssningsfartyg till Åland öppnar för försäljning av snus. Samtidigt leder omflaggning från åländsk eller finsk flagg till nedskärningar i de åländska kommunernas verksamhet. De 100-tals ålänningar som arbetar ombord drabbas av vissa försämringar i arbets- och löneförmåner.

– Men nu känner vi ett hopp! (T&M 2009-02-12)
Läs mer...

Tobakslagsutredning har fokus på hur tillsyn ska effektiviseras

– Vi kommer att intressera oss väldigt mycket för hur man kan underlätta tobakstillsynen och effektivisera den. Det är en av våra huvudfrågor. Det är så mycket som jag kan säga i dagsläget.

Regeringsrådet Susanne Billum upplyser att den utredning – ”Utredningen om tobaksförsäljning till unga” – som hon är av regeringen särskild utsedd utredare för ska hålla slutsammanträde 12-13 februari. (T&M 2009-02-12)
Läs mer...

Handelsminister agerar för att EU-frihet ska omfatta svenska företags produkter

Diskriminera inte svenska företag! Öppna för svenskt snus i EU! Så lyder handelsminister Ewa Björlings budskap i ett brev till Charlie McCreevy, kommissionären för EU:s inre marknad.

– Mitt perspektiv är helt fokuserat på att det ska vara lika villkor för svenska företag som för andra företag inom EU. Det är det inte idag när det gäller snuset. (T&M 2009-02-12)
Läs mer...

Strängare tobakslag föreslås även i Finland

Även i Finland är en strängare tobakslagstiftning på gång. I den rapport som omsorgsminister Paula Risikko fick den 18 december från en arbetsgrupp föreslås bland annat förbud mot att:
* ha tobaksprodukter synliga i detaljhandelsställen
* personer under 18-år importerar, köper eller innehar tobaksprodukter.
* importera, sälja och på annat sätt överlåta snus. (T&M 2009-02-09)
Läs mer...

Snart tas beslut om förbud att visa tobaksvaror i butik

I mars tar norska stortingsledamöter i Odelstinget sin del i ett kommande historiskt tobakslagsbeslut:
* Tobaksvaror och rökutrustning förbjuds att visas synliga på försäljningsställen. Syftet är att begränsa reklameffekten av uppställda tobaksvaror så att unga inte lockas att börja konsumera tobaksprodukter.
* Specialbutiker för tobaksvaror undantas.
* Försäljningsställena får sex månader på sig att anpassa butiken efter lagen. (T&M 2009-02-03)
Läs mer...

Cigarettföretags affärsmöjligheter hjälp för att få ut snus över världen

Världens största fria cigarettillverkare ska nu aktivt sälja svenskt snus och andra rökfria tobaksprodukter globalt.

På tisdagen 3 februari tillkännagavs i ett pressmeddelande att Swedish Match AB och Philip Morris International avtalat om ett exklusivt samarbete. I ett gemensamt ägt företag ska de svenska produkterna säljas. (T&M 2009-02-03)
Läs mer...

Munhålepulver lanseras i vår?!

NicoNovum ABs patentsökta munhålepulver som ska snusas, Zonnic Mint, ser ut som ett vanligt portionssnus.
– Det gör den, fast den är kritvit förstås och lite tunnare i påsstorleken.
Snusningsprodukten planeras – vad Tobak&Mer erfar – att lanseras i början av 2009. Från NicoNovums sida vill man att det ska vara tyst om produkten till dess. (T&M 2008-12-12)
Läs mer...

Intresse finns fortsätta odla om kvaliteten håller för snus

Håller tobaken önskad kvalitet kan Regionmuseets i Kristianstads ettåriga tobaksprojekt leda till en fortsatt odling av tobak för snus. Intresse finns. (T&M 2008-12-12)
Läs mer...

Tobaksdistrikt hårdast drabbat när Gustav och Ike drog fram

Orkanerna Gustav och Ike orsakade stor förödelse på Kuba i stort och särskilt i tobaksdistriktet Pinar del Río och på ön Isle of Youth. (T&M 2008-12-10)
Läs mer...

Svenska tobaksodlares arbete är historia värd att dokumentera

Odlingen av tobak var betydelsefull för tusentals människor i sydliga delen av nordöstra Skåne, särskilt i Åhus, Yngsjö, Rinkaby och Fjälkinge med omland.

– Vem är det som säger att inte deras historia är värd att dokumenteras? Det är där avstampet för vårt kulturhistoriska projekt ligger. (T&M 2008-12-10)
Läs mer...

Franc sökt valuta i korsord med brister

Nyhetsmorgon var det eftersökta TV-programmet i sökkorsordet i I sökkorsordet i nr 5 av Tobak&Mer var franc den sökta valutan. Korsordslösare har påtalat fel i sökkorsordet, bland annat i stavningen, som kan särskilja, av vissa valutor. Vi beklagar. Vinnare av Henrik Hills och Mats Hultbergs bok Cowboysäljaren blev Göran Svensson, Svenssons Lek & Tobak AB, Charlottenberg, Leif Lagerin, Ronehamns livs, Hemse, och Tony Axéll, Specialisttandvården, Länssjukhuset i Halmstad, Halmstad. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2008-12-04)

Nyhetsmorgon gav tre Cowboysäljaren

Nyhetsmorgon var det eftersökta TV-programmet i sökkorsordet i Tobak&mer nummer 4. Vinnare av Henrik Hills och Mats Hultbergs bok ”Cowboysäljaren”, utgiven av Mongara AB, Stockholm, blev Ann-Christin Fundin, Hallbergs Tobak, Tranås, Anja Lindqvist, JTI Sweden AB, Stockholm, och Håkan Nilsson, Handlar`n Glemmingebro. Tobak&Mer gratulerar! Vinnarna får sina böcker inom kort. (T&M 2008-10-16)

Svenskt snus med amerikansk accent nu i 2000 USA-butiker

I nio produktvarianter har Taboca AS amerikanska dotterbolaget Nordic American Smokeless Inc lanserat sitt svenska snus under varumärket Klondike hos omkring 2000 återförsäljare i USA under augusti månad.

Nu i september lanserar företaget ännu ett varumärke i USA, Nordic Ice. Samtliga varianter av svenskt snus med amerikansk accent är utvecklade på Gotland och bygger på den svenska produktionsprocessen. (T&M 2008-09-24)
Läs mer...

Svenskt tobaksföretag sålt - ägs nu helt av världsfyran

För ett hemligt belopp – kraftigt överstigande de runt 80 miljoner kronor som ITG förvärvade 43,1 procent av aktierna den 20 september 2005 – har världens fjärde största tobaksföretag köpt återstoden av grundarna Jonas Engwall och Adam Gillbergs samt Mikael Storåkers aktieinnehav på totalt 56,9 procent. (T&M 2008-09-24)

Ny organisation byggs för att två tillsammans ska bli nummer ett

Europeiska kommissionen godkände den 27 juni British American Tobaccos förvärv av cigarettverksamhet med mera inom Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Ett av BAT Nordic OY Sweden Branch och House of Prince Sverige AB gemensamt svenskt bolag – British American Tobacco Sweden AB – beräknas vara klart inför verksamhetsåret 2009. (T&M 2008-09-24)
Läs mer...

Europas största, mest moderna cigarrfabrik börjar producera 2010

År 2010 planeras Europas största och mest moderna cigarrfabrik tas i drift. Årsproduktionen beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder cigarrer.

– Med investeringen, som ligger på 225 miljoner DKK, cementerar ST sitt fortsatta engagemang inom cigarrer. (T&M 2008-09-24)
Läs mer...

Nytt varumärke ska ge framgång på fastlandet

Med produkter under det nya varumärket Jakobsson´s hoppas Gotlandssnus få starkare fäste på den svenska fastlandsmarknaden – och på sikt också komma in på några utländska.

Jakobsson´s lanseras i två smaker portionssnus i premiumsegmentet och dessutom i motsvarande smaker i tobaks- och nikotinfri variant. (T&M 2008-09-24)
Läs mer...

Läkemedel kan hindra svenskt snus att nå EU

Den patentsökta, nu som läkemedel godkända, rökavvänjningsprodukten Zonnic munhålepulver är ingen nyhet. Inte enligt forskaren Thomas Ericsson, utvecklare av både nikotinläkemedel och snus.

– Vi gjorde en produkt som skulle snusas redan 1985 ungefär, på Pharmacia. Då ville man inte ha produkten. (T&M 2008-09-21)
Läs mer...

Patentsökt snusningsprodukt godkänt som nikotinläkemedel

En ny för snusning utvecklad produkt – Zonnic Mint – kan förväntas dyka upp på marknaden inom kort. Ifjor ansöktes internationellt om patent för produkten. Den tituleras ”förbättrad snusblandning” och benämns ”snuff” i patentansökan.

När Läkemedelsverket nu den 3 juli godkände NicoNovum ABs nikotinläkemedel etiketteras snuset som munhålepulver i portionspåse. (T&M 2008-09-21)
Läs mer...

Nu bygger han upp snusfabrik en andra gång på samma plats

Trängsel och visioner leder till att Henrik Jakobsson för andra gången bygger upp snusproduktion för Gotlandssnus AB i tidigare Roma Sockerbruk.

Fabriken inreds i lokaler strax intill företagets tidigare snusfabrik som februari-mars 2006 såldes till Tabocas dotterbolag Nordic Snus Manufacturing Company AB. Efter övertagandet har köparen genom avtal producerat Gotlandssnus produkter. (T&M 2008-09-21)
Läs mer...

Nikotinfritt med positiv effekt på slemhinnor

Pionjären inom nikotinfria snusprodukter Anneli Hellström valde pepparmynta som basingrediens till sitt företag Nicofree AB:s portioner. Några skador har inte rapporterats. Däremot motsatsen.

– Mitt snus Choice har visat sig ha positiv effekt på munnens slemhinnor. (T&M 2008-06-28)
Läs mer...

Domar för grovt tullbrott överklagade

Åklagaren yrkar på strängare straff. De dömda på lägre. Samtliga fem dömda i målet gällande grovt tullbrott har genom sina advokater till Svea Hovrätt överklagat Solna tingsrätts domar den 6 maj. Kammaråklagare Ingemar Welander har å sin sida överklagat för att skärpa straffen. (T&M 2008-06-28)
Läs mer...

Nytt recept för att undvika tandskador av nikotinfritt

Ett nytt recept är nu under utveckling för att ge Onico vid användning ett neutralt eller basiskt pH-värde. Risken för skador på användares blottade tandhalsar ska härigenom kunna undvikas. Hittills har ett tiotal fall blivit kända där snusare av Swedish Match nikotinfria portionssnus fått skador där rotytor på tänder karierats. (T&M 2008-06-26)
Läs mer...

Vete och sötningsmedel riskerar inte tandskador

Användare av XQ´S tobaks- och nikotinfria snusprodukter riskerar inte att drabbas av tandskador.

– Vi har vete som basråvara. Det är basiskt i sig självt. Vi har aspartam som sötningsmedel. Det är dokumenterat oskadligt för tänderna. (T&M 2008-06-26)
Läs mer...

Colombia rätt namn i sökkorsord

Colombia var det land som söktes i Tobak&Mer sökkorsord i nummer 2. Vinnare av Jan Anderssons bok ”Bo Nordh Pipemaker A Story about a man and his work” blev Shelli Arad, Las Palmas Tobak AB, Nybrogatan 41, Stockholm, Sture Björk, Swedish Match N.E. AB, Arvika, och Arne Carlsson, Medvalls kioskbutik, Pilhagsvägen 2, Visby. Tobak&Mer gratulerar. (T&M 2008-06-11)

Grunden för snusförbud borta - EU:s motstånd ren ideologi

– Hela grunden för EU-förbudet mot snus av svensk typ har på något sätt ryckts undan. Lars Erik Rutqvist, medicinsk rådgivare i Swedish Match AB, bedömer att de farhågor som låg bakom EU:s snusförbud från allra första början var fel. Om inte direkt så indirekt, anser han, framgår detta av SCENIHR-kommitténs utredning i sin slutversion (T&M 2008-05-07)
Läs mer...

Relationer med nya – och fler är på gång efter väntad skilsmässa

Efter Philip Morris i god tid förvarnade skilsmässa från Conrad Langaard A/S befinner sig den senare i en fas av anpassning till sin nya situation. I syfte att finna nya framgångsrika relationer har en del redan hänt: En ny cigarettkamrat med ögon på Conrad Langaard sedan länge har lämnat rival och välkomnats. Ny bolagschef har tillsatts. Satsningen i Sverige byter form. (T&M 2008-05-07)
Läs mer...

Nikotinfritt snus gav skador som portionssnus med tobak

Får tobaken, nikotinet, i portionssnus oförskyllt skulden för de förändringar som uppstår i munslemhinnan? Liknande skador har visat sig vid bruk av tobaks- och nikotinfritt portionssnus. Swedish Match växtfiberbaserad prilla Onico ger samma påverkan på munslemhinnan som företagets portionssnus General White. Å andra sidan kan liknande ets-skador uppkomma av tandläkares cellstoffrullar! (T&M 2008-05-06)
Läs mer...

94-årig president avslöt norsk cigarettproduktion

Gammal blev sist! Teddy, presidenten bland JL Tiedemanns rökverk, fick gå sist ut när produktionen av cigaretter definitivt avslutades vid fabriken i Oslo 18 april. Varumärket lanserades 1914. 94-årig flyttar Teddy till Danmark. (T&M 2008-05-06)
Läs mer...

Haparanda rätt i sökkorsordspremiär

Vinnare i premiären för sökkorsord i Tobak&Mer nr 1 är Elisabeth Bengtsson Ad Nordic, Smedjebacken, Gillstad, Lidköping, Pelle Hellgren, Coop Konsum Emmaboda och Mikael Ernqvist, Ernqvists Bilverkstad, Lit. Bland ett stort antal svarande vann de Joakim Lindengrens bok Kapten Stofil – För en handfull folkvett. (T&M 2008-04-20)

Snart dyrt sälja engångständare som inte håller säkerhetskraven

Snart är det dags att upphöra med försäljningen av engångständare som inte är ISO-certifierade och som inte uppfyller EU:s standard vad gäller barnsäkerhet! Från den 11 mars är det förbjudet att sälja tändare som inte är barnsäkra och tändare som är leksaksliknande, så kallade ”novelty lighters”. Brott mot förbudet kan leda till att sanktionsavgift döms ut på lägst 5000 kronor. Maxavgiften är fem miljoner kronor eller tio procent av återförsäljarens totala årsomsättning! (T&M 2008-03-09)
Läs mer...

Målen etta på cigaretter – och större inom snus

Förädling och återbruk är två av tidens honnörsord. De passar gott in på Michael Bech Jansen. När han i december för tredje gången tillträdde en tredje tjänst inom House of Prince AB var det som VD.

– Målen är klara. Vi ska bli marknadsledande på cigaretter. Vi ska i det minsta – och i första hand – ha tio procent av snusmarknaden. (T&M 2007-03-09)
Läs mer...

Cigaretter smugglas in - värda 1-2 miljarder kronor i skatt

Svenska staten gick miste om drygt 60 miljoner kronor i tullavgifter, punktskatt och moms på de insmugglade 32,4 miljoner cigaretter som tullen tog i beslag 2007. Värdet på samtliga till Sverige ifjor insmugglade cigaretter räknat i tullavgifter, punktskatt och moms bedöms ligga mellan en och två miljarder kronor. (T&M 2008-03-08)
Läs mer...

Gäller ny lag för nikotinläkemedel praktiskt lika för alla återförsäljare?

Behandlas nya återförsäljare av nikotinläkemedel sämre än Apoteket AB:s? Skärps rutinerna för Apoteket AB:s butiker i konkurrens? Kan försäljningen av nikotinläkemedel inledas när lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel träder i kraft den 1 mars? (T&M 2007-03-08)
Läs mer...

Vinnare kunniga i kärlekens språk

I Tobak&Mers kryss i nr 5 2007 vann Tony Axéll, Halmstad, Gunnel Martell, Bromölla och Maria Johansson, Stockholm var sitt önskat exemplar av Gary Chapmans böcker om Kärlekens Språk. Tobak&Mer gratulerar! (T&M 2008-01-03)

En kvinna och två män vann hjärnbok

Vinnare i Tobak&Mers korsord i nummer fyra blev Sally Fredriksson, S Fredrikssons Kiosk o OKQ8 Bensin, Näsåker, Lars-Inge Stigson, Statoil Skåneporten, Örkelljunga och Christer Wikstén, Näsbyns MiniLivs, Kalix. De tre får Torkel Klingbergs bok Den översvämmade hjärnan. Vi gratulerar! (T&M 2007-10-29)

Egen säljkår efter förbud ger alternativ ökad volym

Rökförbudet och de senaste fyra, fem årens ökade volym har lett till att House of Oliver Twist nu satsar på en egen försäljningsorganisation hemma i Danmark. (T&M 2007-10-04)
Läs mer...

40-45 procents utdelning i ung distributörs konkurs

Staten och ett antal leverantörer som var fordringsägare i distributionsföretaget Atanis AB:s konkurs får en utdelning på som lägst 40-45 procent av sina fordringar. Vid konkursen fanns tillgångar på tio miljoner kronor och skulder på 30 miljoner kronor. (T&M 2007-10-04)
Läs mer...

Orealistiskt låg marknadsandel i Danmark höjs av egna säljare

Den danska cigarrmarknaden är den per capita största i Norden. För att bättre ta hand om den potential som finns har Habanos Nordic AB lämnat samarbetspartnern Orlik Nobel. Sedan den 1 september är en egen försäljningsorganisation under uppbyggnad. (T&M 2007-10-02)
Läs mer...

Nytt distributionsbolag - satsning till 100 procent

StarCigars AB:s ägare Håkan Bengtsson ansåg att det var så angeläget att komma igång med ett alternativt distributionsbolag för tobaksprodukter, bland annat, att han i dagsläget till fullo äger Greenway Distribution AB. (T&M 2007-09-27)
Läs mer...

Norskt förslag - dölj tobaksvarorna så att inte kunderna kan se dem

Kan du tänka dig att placera de tobaksvaror och –tillbehör som du ska sälja så att dina kunder inte kan se dem? Under disk, i skåp eller på annat sätt så att de inte frestar till inköp! I Norge kan detta bli lagreglerad verklighet. Med undantag för genuina tobakister. (T&M 2007-09-26)
Läs mer...

Ny medlem i patentfamilj stärker konkurrensskydd

Genom att ha fått ett andra patent beviljat har unga snustillverkaren Njette AB skaffat sig ett starkare skydd kring utvecklingen av produkter med låga halter av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA). Tillverkare av snus och nikotinläkemedel kan inte utan att göra patentintrång nå dessa lägsta halter av TSNA. (T&M 2007-04-21)
Läs mer...

Romeo i produktportfölj leds vidare av en verklig

Med en Romeo som verkställande direktör och – bland annat – en Romeo y Julieta i sin tillverkning förbereder Taboca AS nya utvecklingssteg. Företaget har på senare tid stärkt kompetensen inom tobak och företagsledning både i operativ ledning och i styrelse. (T&M 2007-04-21)
Läs mer...

Tobaksproduktion i Norge endast minne efter 2008

Flera samverkande faktorer bidrar till att den sista produktionen av tobaksvaror i Norge läggs ned sommaren 2008. (T&M 2007-04-19)
Läs mer...

Ny produktlinje presenterad vid öppning av cigarrfestival

Med en storslagen show på Karl Marx-teatern i Havanna inleddes officiellt Habano Festival årgång nio. (T&M 2007-04-19)
Läs mer...

Koll på köplust hos andra ger eget attraktivt utbud

– Vi köper hem vad kunderna efterfrågar.
Lars Hanssons svar är mer än enkel logik. Han nyttjar som ett inköpens hävstångseffekt smaken hos kollegors kunder för att bättre serva den egna butikens – Hanssons Tobak i Karlstad – kunder! (T&M 2007-04-19)
Läs mer...

Nu är köpet genomfört - Gallaher del av Japan Tobacco

Japan Tobacco tillkännagav idag den 18 april att förvärvet av Gallaher Group Plc är genomfört och att handeln i Gallaher-aktier upphört. (T&M 2007-04-18)
Läs mer...

Här är KONTAKTuppgifterna som dubbeltecknades i annons!

I Jison-produkters annons i nr 2 2007 blev kontaktuppgifterna svårlästa. Telefonnumret till företaget är 08 742 66 80, fax 08 798 91 80. www.jisonprodukter.se (T&M 2007-04-18)

Större butikskedjor skyddar sig bättre - rånen mot tobakisterna fortsätter

Färska uppgifter visar att antalet rån mot butiker i Sverige minskat kraftigt det senaste året. Tyvärr gäller det inte de mindre tobaksaffärerna.
– Småbutikerna rånas fortfarande i nästan samma utsträckning som tidigare, säger Per Geijer, säkerhetschef på branschorganisationen Svensk Servicehandel. (T&M 2007-02-21)
Läs mer...

Inskolad generation tar nu över grossist

Nu är generationsskiftet inom Multiflame AB genomfört. Grundaren Ronny Larssons dotter Helene Fritzon och systersonen Roger Wendel äger sedan den 31 januari hälften var av grossistföretag.
–Vi kommer att driva företaget ungefär som det har gjorts under de senaste två åren, då Roger och jag skött det dagliga. (T&M 2007-02-21)

Norskt företag startar snart bolag i Sverige?

Anrika Conrad Langaard A/S med säte i Oslo förbereder, enligt uppgift från säker källa, att inom kort starta ett dotterbolag i Sverige. (T&M 2007-02-20)
Läs mer...

Exklusivt cigarrmärke kan leda till fabrikation i Sverige

–Vi måste först se att det finns en marknad som accepterar cigarillen. Den blir rätt dyr.
Ulf Sundquist rullar en Senorita mellan sina fingrar. Tillsammans med kompanjonen Mikael Sundström är han på gång att lansera det för Sverige nya cigarr- och cigarillmärket Piano. Lyckas de väl kan det bli fråga om att börja med tillverkning. (T&M 2007-02-20)
Läs mer...

Patent beviljat för renaste tobak- och nikotinprodukten

Njette AB har för sitt snus Wise beviljats patent på tobak- och nikotinprodukter med lägsta halt av oönskade nitrosaminer.
– Ingen kan gå ner till våra nivåer utan att göra patentintrång. Det är faktiskt konsekvensen av vårt patent. Om någon finner ett annat sätt att komma ner till vår nivå, så även de gör då patentintrång. (T&M 2007-02-19)
Läs mer...

Här är vinnarna i Tobak&Mers korsord

Katharina Karlsdotter, Karl-axels på Alnö, Christina Olsson, Björneborg, K-A Björklund, Graninge och Marie Ermanbriks, Harlösa Kiosk och Gatukök, Harlösa, blev vinnare i Tobak&Mers korsord i nr 5 2006. Som pris får de boken Choklad, Bourbon, Whisky respektive Cigarr. Böckerna är författade av Örjan Westerlund, krönikör i Tobak&Mer nr 4, med flera. De är alla utgivna på Grenadine Bokförlag. (T&M 2006-12-19)

Gallaher blir japanskt

Gallaher får Japan Tobacco som ny ägare. Världens tredje största tobaksbolag har bjudit 130 miljarder kronor för det brittiska företaget. Köpet väntas vara klart under första halvåret 2007. Gallaher blev den största aktören inom cigaretter på den svenska marknaden genom att 2002 förvärva Austria Tabak som 1999 köpt Swedish Match cigarettdivision. (T&M 2006-12-19)

Vaktombyte i grossistföretag

Jison-produkter AB har bytt ägare. Efter 23 år sålde Kerstin och Leif Goliath den 5 november det företag de grundat och drivit. (T&M 2006-12-04).
Läs mer...

Ljudterapi gav hostande storrökare med KOL lindring och hostuppehåll

KOL och andra plågsamma och begränsande fysiska tillstånd kan genom lågfrekvent ljudmassage lindras så att en person efter ett antal behandlingar kan uppnå och behålla en acceptabel och befriande livskvalitet. (T&M 2006-12-04).
Läs mer...

Brott mot Tobakslagen kan inte ge försäljningsförbud

Försäljningsförbud kan bli påföljden för handlare som säljer folköl till underårig. För den som säljer tobaksvaror till en lika ung person finns inget motsvarande förbud. Miljönämnden i Örebro har, möjligen som första kommunala tillsynsmyndighet i landet, satt Tobakslagen på prov – och fått bakläxa av länsstyrelsen i Örebro län. (T&M 2006-12-01).
Läs mer...

”Orättvis fördelning av höjd skatt på tobak”

– Vi tycker att det är olyckligt att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra försäljningsförbud av tobak ens då det finns bevis om upprepade lagbrott. Vi vill att det görs en översyn av tobakslagen i avseende att möjliggöra försäljningsförbud av tobak på motsvarande sätt som inom alkohollagstiftningen. (T&M 2006-12-01).
Läs mer...

”Orättvis fördelning av höjd skatt på tobak”

– Det är orimligt och ologiskt att med angivande av folkhälsoskäl föreslå en dubblering av skatten på den minst skadliga tobaksprodukten, det vill säga snus och samtidigt föreslå en obetydlig höjning på de mest skadliga kategorierna, det vill säga cigaretter och röktobak. (T&M 2006-11-29).
Läs mer...

Tre miljarder merintäkt på tobak och snus 2007

Regeringens satsning på jobbavdrag leder till fördubblad tobakskatt på snus, cigarrer och cigariller. Tobaksskatten på ett kg cigaretter höjs till cirka 1525 kronor. Det beslut som riksdagen förväntas ta den 6 december om höjda tobaksskatter beräknas ge staten en intäkt på drygt tre miljarder kronor mer än prognosen för 2006. (T&M 2006-11-29).
Läs mer...

Uppköpt minsting ska växa hos marknadens störste

Rocker AB med lite mer än 0,1 procent av snusmarknaden i Sverige ingår sedan den 4 oktober i ett av världens största tobaksföretag Philip Morris med närvaro i 160 länder.
–Vi har förvärvat Rocker AB för att vi ser företaget som en möjlighet för oss att växa. (T&M 2006-11-28).
Läs mer...

Dubblad skatt på snus, tuggtobak och cigarrer

Regeringen föreslår kraftigt höjda skatter på tobaksprodukter från den 1 januari 2007. (T&M 2006-11-28).
Läs mer...

Forskares studie visar: Snus effektivaste hjälp för att sluta röka

Snus är ännu effektivare hjälp för den som vill sluta röka än användning av så kallade nikotinläkemedel som tuggummi och plåster. För snusare som inte tidigare rökt är sannolikheten att börja röka liten. Rökare som börjar snusa har ökad sannolikhet att sluta röka. (T&M 2006-09-29).
Läs mer...

– Ljuvligt vara etta på svensk Snusmarknad, säger ny Sverigechef

– Det skulle vara ljuvligt att vara nummer ett på snusmarknaden, skrattar Simon Robertson, ny Sverigechef för British American Tobacco Nordic, BAT men det lär ta tid. Fast om tre till fem år ska vi vara en betydelsefull aktör. (T&M 2006-09-29).
Läs mer...

Brittisk chef ska leda svenskt snusföretag till större marknad

– Om vi gör vår hemläxa väl, vilket vi kommer att göra, så ska vi i en dynamisk marknad kunna ta många marknadsandelar. (T&M 2006-09-28).
Läs mer...

Ny snus-David utmanar Goliat x 2 med världens bästa förutsättningar

Med varumärken med internationell lyskraft, norskt kapital och vatten, kubansk tobak och Gotlandsbaserad svensk produktion har Taboca AS som mål att bli en framträdande och betydande aktör på snusets viktigaste scener i världen. Sceneri och rekvisita är på plats. Internationell försäljning förberedd. Första akten inför publik är på gång.

– Jag är fascinerad av David mot Goliat-situationer, säger Tom Ruud, Oslo, grundare av företaget tillsammans med Reinhard Rye. (T&M 2006-06-22).
Läs mer...

Stolt namn på svenskt snus i Norge säljer fler portioner

– Viking är lika stolt som General och norskt på sitt sätt, så vi föll för det.

Fredrik Jebe & Co A/S lanserar nu i Norge Snusabs portionssnus under detta företags internationella varumärke Viking. Från 1 september ska snuset finnas att få tag i via handelskedjorna. (T&M 2006-06-22).
Läs mer...

Oberoende ny distributör har mål att ge alla en effektiv chans nå ut

Med ett antal distributionsavtal i valvet, flera på gång, och nya partners produkter i säkert förvar söker färska Atanis AB öppna möjligheter för tobaksföretag att få en effektiv distribution av sina produkter ut till handeln. Verksamheten har precis kommit igång.

– Vi är ett oberoende alternativ. (T&M2006-06-22).
Läs mer...

Växer snabbt – får syskon

Det snabbt växande snusvarumärket Göteborgs Rapé med tolv procent av den svenska snusmarkanden får nu ett syskon, Rapé No 2. (T&M 2006-05-21).
Läs mer...

Årgångssnus följs av nytt lyxsnus

När Swedish Match i november lanserade årgångssnuset Kardus Superior Blend kostade en förpackning på 100 gram 450 kronor. Upplagan var starkt begränsad och de tolv särskilt utvalda försäljningsställena sålde slut på några få dagar. Nu i juni släpps ett lyxsnus till ungefär en tiondedel av priset, Kardus Premium Blend. (T&M 2006-05-21).
Läs mer...

Snusgigant lanserar tobaks- och nikotinfri prilla

Nu ger sig Swedish Match in i kampen om de snusare som föredrar att konsumera prillor som inte innehåller varken nikotin eller tobak. (T&M 2006-05-02).
Läs mer...

Tuggtobaksprodukt testas också i Danmark

Nu i vecka 16 inleder Swedish Match testlansering av sin tuggtobaksprodukt Firebreak i Danmark, fyra veckor efter testlanseringen i Sverige. Försäljningen ska ske i ungefär 500 specialiserade tobaksaffärer. (T&M 2006-04-20).
Läs mer...

Ännu en kanal säljer

När Swedish Match inledde sin testlansering av Firebreak den 20 mars gjordes det via 400 försäljningsställen inom Pressbyrån och 7-Eleven. Nu har tuggtobaksprodukten också tagits upp av Statoil. Det medför en utökning med ytterligare 500 försäljningsställen (T&M 2006-04-19).

Läkemedelsfolk lanserar överlägset snus?

Efter en testförsäljning av sitt renade snus Wise på ett 50-tal försäljningsställen sedan i höstas kommer Njette AB att marknadsföra sin produkt över hela landet med start i maj. Genom en patentsökt tillverkningsprocess minskas de tobaksspecifika nitrosaminerna till ett minimum medan nikotinet hålls kvar. (T&M 2006-04-19).
Läs mer...

Nu testas tuggtobak som japaner testat!

Nu testlanserar Swedish Match tuggtobaksprodukten Firebreak. Den förväntas bli ett mer tilltalande alternativ för de cigarettrökare som inte är intresserade av snus eller vanlig tuggtobak då de vill minska sin cigarettkonsumtion. Produkten har tidigare sålts i Japan och ska nu testförsäljas i Sverige hos Pressbyrån och 7Eleven, i allt cirka 400 butiker. (T&M 2006-03-22).
Läs mer...

Färre cigaretter säljs i USA - Lägsta försäljningen på 55 år

Tobaksförsäljningen i USA sjönk med 4,2 procent under 2005 jämfört med 2004. Minskningen är den i procenttal största sedan 1999 och innebar att försäljningen av cigaretter 2005 blev den lägsta sedan 1951, då USAs befolkning var hälften så stor. I allt såldes 378 miljarder cigaretter. (T&M 2006-03-11).
Läs mer...

Snus i egen portionsstorlek

Nu släpper Swedish Match sitt tidigare i portionspåsar lanserade lågprissnus Kronan som lössnus. Det säljs i en företagets klassiska pappdosa och inrymmer 50 gram snus. Det är fem procent mer än innehållet i konkurrerande lågprisprodukter.
Lössnuset är tillverkat enligt Swedish Match Gothiatek®-standard. Smaken är traditionellt svensk. Priset på dosan förväntas i återförsäljarled ligga på mellan 12 och 18 kr. Lågprisprodukternas andel av snusmarknaden ligger efter ACNielsens mätning i januari 2006 på drygt tre procent. (T&M 2006-02-25).

Ett paket cigaretter och ett paket nikotinläkemedel, tack!

Snart blir det fritt för handeln att sälja tobaksvaror och receptfria nikotinläkemedel parallellt. Apoteket förlorar nämligen den 1 april 2007 ensamrätten till försäljning av nikotinläkemedel. Åtminstone enligt det förslag som utredaren av Apoteksbolagets monopol Anders Lönnberg presenterade på torsdagseftermiddagen. (T&M 2006-02-23)
Läs mer...

Tobaksaktier rökta på förhand...

När Svenska kyrkan nu försöker locka sina församlingar att satsa medel i två nya fonder – Ethos aktiefond och Ethos räntefond – utlovas placeringar i företag som bidrar till människors välfärd. Enligt de etiska kraven i Svenska kyrkans finanspolicy utesluter det placering i företag som ägnar sig åt alkohol, tobak, pornografi och vapen.
SEB ska förvalta båda fonderna. Fonderna ska investera i bolag på Stockholmsbörsen och i svenska räntebärande värdepapper. Fondavgifterna är från början lågt satta: 0,15 respektive 0,27 procent. (T&M2006-02-23)

Förstärker med medicinsk expertis

I likhet med andra stora tobaksföretag har Swedish Match försetts sig med medicinsk expertis. Till medicinskt ansvarig för segmentet rökfri tobak har nu docenten Freddi Lewin utsetts. Lewin har under drygt två decennier som läkare och forskare arbetat med rökrelaterad cancer. Han kommer från Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, där han var överläkare i onkologi. (T&M2006-02-18)

Rökförbud på båda brittiska öarna 2007

I början av mars 2004 införde den Irländska Republiken rökförbud i restauranger och på offentliga platser. Den 29 mars följer Skottland rökförbudets väg. Nordirland inför rökförbud i april 2007 och Wales och England under sommaren 2007. (T &M 2006-02-15)

Skruf ger sig in i kampen med lyx till lågpris

Nu ger sig Skruf Snus AB in i kampen på snusets lågprismarknad. Tillverkaren hävdar att portionssnuset Knox är ett kvalitetssnus till lågpris. En dosa med 24 prillor på 1-gram vardera beräknas kosta 15 kr i konsumentledet.
(T&M 2006-02-15)

FRÅN TIDNINGEN

Oärligt Folkhälsoinstitut drar slutsatser som inte kan dras

– Folkhälsoinstitutet är oärligt. Det sätter sitt eget intresse över forskningsdata. Det drar slutsatser som inte kan dras på grundval av det det redovisar. (T&M 2006-02-14)
Läs mer...

FRÅN TIDNINGEN

Slutsatser talar för att snus är cancerframkallande...

”Vid en sammanvägd bedömning av experimentella och epidemiologiska undersökningar talar resultaten för att svenskt snus är cancerframkallande. Den cancerform för vilka de epidemiologiska indicierna är starkast, är cancer i bukspottkörteln.” Den sammanfattande slutsatsen drar författarna i Rapporten Hälsorisker med svenskt snus. (T&M 2006-02-14)

FRÅN TIDNINGEN

Bara tre fabriker kvar av stolt tändsticksimperium

Nu återstår blott tre fabriker av det en gång så stolta svenska tändsticksimperiet. Genom omstrukturering har Swedish Match strategiskt anpassat sin kapacitet för fortsatt god lönsamhet. (T&M 2006-02-14)
Läs mer...

Största märket också i mindre format

I februari rikslanserar Swedish Match General Mini White i Sverige och Norge. Det nya portionsnuset säljs i en dosa med 20 påsar på 0,5 g. General har 40 procent av den svenska snusmarknaden. Varumärket har anor från 1800-talet. (T&M 2006-02-12)

Uppdatera din information

utropstecken
Får du tidningen till rätt adress? Uppdatera din adressinformation genom att klicka på länken.
Uppdatera