Öppnar USA för Kuba-cigarrer tas 25 procent av marknaden

Lyfter USA det nu 53-åriga handelsembargot mot Kuba öppnas marknaden för legalt importerade handrullade kubanska premiumcigarrer.

– Sett kommersiellt uppskattar vi att Habanos under de första åren kommer att nå en andel på 25-30 procent av USA-marknaden.

Det motsvarar 70-90 miljoner cigarrer – och gör de kubanska cigarrerna till marknadsledare, också i USA.

Jorge Luis Fernandez Maique, kommersiell vicepresident inom Habanos s.a., undrade retoriskt om frågeställaren – vid presskonferensen som inledde den 17:e Habanos Festivalen i Havanna och på Kuba – tyckte han var försiktig.

– Kom ihåg att den amerikanska marknaden är hårt konkurrensutsatt och komplex och vi måste arbeta hårt. 30 procent är en betydelsefull andel.

Maique framhöll att man inom Habanos inte tycker om att spekulera. I den kubanska tobaksindustrins årligen uppdaterade utvecklingsplan beaktas de möjligheter som förändrade klimatförhållanden kan ge. Häri finns inräknat såväl hur vädret påverkar odling och skörd av tobak på Kuba som i relationerna med andra, däribland USA.

Aldrig överge kvalitet

– De två senaste skördarna har varit besvärliga på grund av svåra väderförhållanden. Vi har fått arbeta hårdare för att kunna göra det möjligt att möta marknadens efterfrågan. De steg vi tagit, de ansträngningar vi har gjort, och den goda skörden i år har förbättrat omständigheterna så nu är vi inte bekymrade, förklarar vicepresidenten.

Maique välkomnar en normalisering av relationerna mellan USA och Kuba. De steg som behöver tas inom Habanos för att bli en del av USA-marknaden ska analyseras. Även om produktionen minskat med en procent under 2014 jämfört med 2013 ser han möjligheter att leverera till USA, när det blir möjligt.

– Vi måste arbeta hårt. Vi kommer aldrig att överge vår kvalitet och vi kommer att fortsätta att vara ledare inom detta område, inom varje område och steg i produktionen, försäkrade han.

Starka konkurrenter

Habanos s.a. finns idag på 150 marknader och är världsledare inom segmentet premiumcigarrer.

– Vi bedömer att den globala marknaden av premiumcigarrer uppgår till omkring 415 miljoner enheter. Vår marknadsandel i de länder där vi arbetar, exkluderat USA än så länge, är uppskattat till 70 procent i antal och 80 procent i värde.

På frågan om ”Hur lång tid tar det att nå 70 procent av marknaden i USA?” svarade Maique:

– Det kan bli om tio år, 15 år, vi vet inget om det, men det är vårt mål. Vi får se på reaktionerna på USA-marknaden, där vi på över 50 år inte varit närvarande. Vi vet att våra produkter finns på den marknaden på olika sätt – och olyckligtvis har den marknaden fått röka andra produkter med andra ursprung. Vi måste utbilda rökare och förbereda dem. Vi har starka konkurrenter som kommer att försvara den egna marknadsandelen. Konsumenterna har sista ordet, underströk Maique.

Han betonade lugnande till Habanos distributörer att en öppning av export till USA inte ska påverka övriga marknader.

– Vi kommer inte att överge våra andra positioner. Vi kommer fortsatt att vara närvarande på den europeiska marknaden. (T&M 2015-04-24)

Kontaktinformation