40-45 procents utdelning i ung distributörs konkurs

Staten och ett antal leverantörer som var fordringsägare i distributionsföretaget Atanis AB:s konkurs får en utdelning på som lägst 40-45 procent av sina fordringar. Vid konkursen fanns tillgångar på tio miljoner kronor och skulder på 30 miljoner kronor.

Det unga Boråsföretaget drevs redan tre, fyra månader efter starten till konkurs till följd av ett svårhanterbart upplägg med den största kunden Gallaher. Atanis köpte ett stort parti Gallaher-produkter från Swedish Match Distribution AB med lånade pengar i bank. Gallaher gick in som garant för lånet och Atanis fick pantförskriva i princip varulagret och de betalningar som kom in för att betala av på lånet. (T&M 2007-10-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation