Jubilar först med varuinformation om tjära och nikotinhalt på asken

Blend fyller 40 år i år! Vid lanseringen 1971 var varumärket en lågprisprodukt – som dessutom innehöll "en så pass låg halt av tjära och nikotin som ca 13 resp 0,9 mg". Förpackningen var den första på den svenska marknaden som innehöll varuinformation! 1990 toppade varumärket den svenska cigarettmarknaden med 38 procent. Idag – nu som premiumprodukt – är den med tio procent tredje störst.

Svenska Tobaks AB svarade för utveckling och tillverkning av Blend. När nyheten presenterades i företagets Tobaksbladet var rubriken: "Blend – en lansering som blir succe".

Lika självsäker som rubriken var inte marknadsdirektören Bengt Collén när det gällde mottagandet av den innovativa öppenheten på hard top-asken:

– Informationen får närmast betraktas som ett experiment för att utröna konsumenternas intresse för denna typ av upplysning. Skulle det visa sig att intresset är stort ger det oss anledning att arbeta vidare på denna linje. Detta "konsumentintresse" är, som vi vet, sedan många år lagstadgat!

Mindre än i "vanligt" bloss

Direktör Collén förklarar att låga tjär- och nikotinvärden är relativt svårt att göra i en cigarett. Man visste dock hur. Tobaksbladet vet att berätta:

–Den låga halten av tjära och nikotin i BLEND beror dels på filtret, dels på cigarettpappret. Filtret byggs upp av en cellulosa- och acetatdel. I papperet runt filtret löper fyra rader 0,2 mm stora hål. Ett bloss på cigaretten medför att luft dras in dels genom själva cigarettens glöddel, dels genom hålen i filtret. Rök och luft blandas och resulterar i ett bloss som innehåller väsentligt minde tjära och nikotin än vad som finns i ett "vanligt" bloss”.

Att få till smaken bra i filtercigaretten lyckades. Cigaretten i Moderate Size-formatet, 80 mm, blev en utmanare till cigaretter i King Size-formatet. (T&M 2011-10-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation