EU-direktiv stort hot mot smaksatt

–EU-direktivet är ett mycket stort hot för oss eftersom vi jobbar med i stort sett bara smaksatt snus.

Gotlandssnus AB:s skapare Henrik Jakobsson känner sig just nu desorienterad, som lite i ett vakuum.

Med en omdömesgill och till Sveriges snusundantag hänsynsfull anpassning av direktivet ser han en fortsatt god utveckling för svenskt snus. Marknaden blir dock ännu tuffare. Offer skördas och konsumtionsmönster ändras. En ny trend stick i stäv med antiorganisationernas strävan kan vara på gång.

Henrik är ombedd av T&M att lyfta blicken från nuet och se hur han tror marknaden för snus är om tre till fem år. Han är övertygad om att den fortsatt är väldigt stor, och räcker till för de flesta producenterna.

– Däremot känner jag en oroande trend när det gäller cigarettrökning. En känsla är att den kommer att ta fart bland ungdomar, att det blir en fluga och mer trend att röka igen. Jag hoppas att jag har fel i den signalen, säger han. Kanske blir ökad rökning en effekt av att antitobakorganisationerna fokuserat lite fel under många år?

I Sverige där vi under många år varit så välinformerade om rökningens skaderisker kan en oemottaglighet mot vetenskapliga och andra argument öppna för tillkomsten av en trend.

– I ett trendskapande tror jag inte att det är snuset som är flugan, utan andra produkter som cigaretter, e-cigaretter eller annan innovativ muntobak.

Reservation för fabrik

Inom de närmaste fem åren ser Henrik Gotlandssnus producera i en ny fabrik på reserverad mark i utkanten av Visby. Den skulle varit igång redan 2013. Den behandling som snus fick i arbetet för ett nytt tobaksproduktdirektiv inom EU skapade osäkerhet. Inte minst vad gäller smaksättning av snus, vilket är öföretagets speciella nisch.

– Självfallet har vi ambitioner att växa, fortsätta att satsa. Hur ska man styra skutan? Det beror ju helt på vad som faller ut från beslutet om anpassning av EU-direktivet. Om man försöker se något positiv till det, så oavsett kommer vi att växa under de närmaste åren.

Utveckla fungerande

För 2014 landar omsättningen mellan 25 och 30 miljoner kronor. Ungefär 50 procent av produktionen säljs i Sverige. Resten i Norge, Israel, USA, Ryssland, Sydafrika och i Finland som är öppet för tobaks- och nikotinfritt snus.

– En omsättning på omkring 50 miljoner kronor tycker jag inte är orimlig om tre till fem år. Från dagens 22 anställda är vi uppe i ett 30-tal.

Exportdokument och fraktsedlar skrivs till fler länder?

–Det är inte omöjligt. Just nu har vi inte fokus på det, med anledning av vad EU-direktivet ställt till. Stormen måste gå över, innan expansion kan sätta igång igen. Vi fokuserar nu på de marknader som fungerar, att utveckla dem.

Slår ut traditionella

Hur utvecklas den svenska snusmarknaden, om anpassningen av tobaksdirektivet inte blir negativt?

–Lågprissnuset kommer att öka markant. Marknaden blir ännu tuffare, en utveckling vi sett under flera år. De aktörer som är kvar kommer att förstå att ta tillvara på sina hyllplatser ännu mer. Det kommer alltid att finnas en viss målgrupp som är intresserad av vår sorts produkter och kan betala för lite bättre kvalitet.

Marknadsklimatet, och lagstiftning, kan slå ut vissa konkurrenter, som inte orkar eller ser att de klarar sig framöver. Antalet varumärken minskar och bland dem försvinner även en del traditionella. Det kommer dock att fortsatt finnas väldigt många produkter att välja bland för konsumenterna.

– Gotlandssnus mår bra och vi kommer fortsatt att ta marknadsandelar. Det kan jag säga, poängterar Henrik Jakobsson. (T&M 2014-10-29)

Kontaktinformation