Namnbyte tydliggör vad som är företagets fokus

Efter ett framgångsrikt år med dubblering av säljkåren, en volymökning på 40 procent och en städning i produktportföljen har Taboca AS-företagen runt årsskiftet bytt namn till Scandinavian Premium Tobacco.

- Vi vill ha ett namn som tydliggör vad som är huvudfokus och det är våra premiumprodukter.

Aage H Winger, VD för moderföretaget Scandinavian Premium Tobacco AS, Oslo, och det svenska säljbolaget med AB i namnslutet, förklarar att namnvalet också visar att företagen finns i Skandinavien och att det är tobaksprodukter som de arbetar med. Produktionsbolaget Nordic Snus Manufacturing AB, Romakloster, heter numera följdenligt Scandinavian Premium Tobacco Manufacturing AB.

- Vårt varumärke Taboca är också premiumsnus som tyvärr hamnat i value for money segmentet, beklagar han, och det får nu vara så.

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation