Exemplet Australien krånglar till och ökar smuggel

Fortsatt höjning av skatten på tobak är troligen en minst lika effektiv väg att få människor att låta bli att röka som att införa "drakoniska åtgärder".

I Australien har den illegala handeln med tobak ökat sedan helt standardiserade och neutrala förpackningar infördes 1 december 2012. Trenden att rökandet minskar fortsätter i ungefär samma takt som innan. Attityden till de avskräckande tobakspaketen är negativ – fast om deras fulhet bidragit till en minskning av intres-set för rökning är än så länge svårt att vetenskapligt bevisa.

– När man gör drastiska åtgärder gynnar det alltid den illegala industrin med allt vad det innebär. Det är aldrig en bra idé att införa drakoniska åtgärder för då uppstår en så stor vinst för den som skiter i lagar och regler, säger Nils Bohlin.

I sin roll som konsultchef på HUI Research har Nils på uppdrag av British American Tobacco, BAT, undersökt effekterna av varumärkesförbudet. I rapporten Plain Packaging – Case Australien kartlägger han dels genom en litteraturstudie den till resultat motstridiga forskning som gjorts, dels de erfarenheter som nåtts genom en studie på plats i Australien.

Osäkert neutrala påverkar

Utifrån rapportens skrivningar och slutsatser ges inte något direkt stöd för teorin – och den australiensiska regeringens förväntan och mål – att neutrala tobakspaket skulle vara en framgångsväg för att få folk att låta bli att röka.

– Nej. Sådan är bilden. Sedan får man ha brasklappen att det har inte gått så lång tid för att kunna vara så jättesäker på de långsiktiga effekterna, poäng-terar Nils.

Han konstaterar att de lite mer rigorösa försök som har gjorts att verkligen gå igenom siffror, ekonometri och använda ordentliga vetenskapliga metoder, inte kunnat visa att röktrenden har påverkats. Rökningen går ned som tidigare.

En faktor som sannolikt spelar en återhållande roll är prisnivån på tobak. De som betalar fullt pris för en laglig paket med 20 cigaretter får betala mot-svarande 100-130 kronor. Tillsammans med Nya Zealand och Norge har Australien de högsta priserna på tobak i världen. Vid tre tillfällen under de senaste fem åren har punktskatterna i Australien höjts kraftigt utöver en löpande indexering. (T&M 2015-09-15)

Kontaktinformation