Baltikum tillförs Norden

Habanos Nordic AB tar i början av December ansvaret för försäljning och distribution av Habanos premiumcigarrer i Estland, Lettland och Litauen.

– Habanos SA stärker sin strategiska position i Nordeuropa genom att nyttja sitt helägda bolag.

Stephan Praetorius ser med förväntan och spänning fram emot att framöver leda en organisation som täcker åtta länder, Nordens fem och Baltikums tre. Inte minst logistiskt är det på flera sätt en utmaning att betjäna ländernas för närvarande drygt 1500 kunder med önskade produkter, korrekt märkta och i rätt tid.

Bit för bit planeras nu hur verksamheten ska skötas från Habanos Nordics huvudkontor och lager i Västra Frölunda – men också i respektive nytillkommande land.

– Fram till i början av december har ett privat företag distributionsrättigheterna i Baltikum. Företaget har under flera år gjort ett gott arbete som har lett till en bra försäljning i länderna där, konstaterar Stephan, Habanos Nordics VD.

Ta marknad

Habanos SA säljer sina kubanska cigarrer över världen genom ett nätverk av helägda dotterbolag, delägda respektive privata företag. Att ta över ansvaret för försäljning och distribution i de baltiska länderna är ett led i att Habanos vill stärka sin position genom viktiga samordningseffekter.

– Det strategiska målet från moderbolagets sida är att vi ska behålla och förstärka Habanos marknadsandel i hela den nya regionen.

I försäljning beräknas Estlands, Lettlands och Litauens inträde i den nordiska cigarrgemenskapen bidra med 35-40 procentig ökning för Habanos Nordic.

Lager snurrar

– Ett plus med fler länder att serva är att vi får en jämnare spridning på hela omsättningen av vårt lager. I ett land kan en vitola gå bättre än i ett annat land och beroende på skillnaderna i efterfrågan i länderna får du en jämnare rotation över hela bredden i lagret, säger Stephan.

Genom att för ytterligare länder få en Habanos-kontrollerad leveranskedja av produkterna bedömer han att chanserna att få bort ”fulcigarrer” från marknaden ökar.

–Det förekommer en del förfalskningar på marknaden. En del är skickligt gjorda på utsidan, med välliknande förpackning, gördel och täckblad. Inlagan kan i vissa fall vara baserad på bananblad. Hamnar en sådan cigarr hos en allergiker eller person med överkänslighet kan det skapa en allergisk chockreaktion med allvarliga konsekvenser.

Stephan liknar det med att sälja en flaska Absolut vodka med ett innehåll av "träsprit". Cigarrer klassas som ett livsmedel eftersom det stoppas i munnen, Butiken har därför ett stort ansvar gentemot konsumenten genom att garantera äkthet på de varor som säljs, poängterar han.

Det finns också motåtgärder. I Norden förses Habanos alla produkter med ett hologram som inte, genom sin speciella tillverkningteknik, går att förfalska.

– Vår unika nordisk märkning kommer vi att sätta på även övriga från vårt lager.

Obruten – äkta vara

Från Kuba skeppas cigarrerna direkt till Habanos Nordics lager, utan "mellanhänder". Där kontrolleras produkten och förses sedan med en unik hologrammärkning.

- Våra kunder skall känna att det är en obruten leveranskedja från Havanna till konsument. Har förpackningen inte vårt hologram på och man köper cigarrer i en butik i Norden, och snart Baltikum, så garanteras inte att det är en äkta vara. Då kan cigarren komma i princip från vilken världsdel som helst och med mycket stor sannolikhet vara en förfalskning. Hologrammet blir en form av äkthetsbevis, för hela den utökade regionen, anser Stephan Praetorius. (T&M 2012-10-05)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation