Gäller ny lag för nikotinläkemedel praktiskt lika för alla återförsäljare?

Behandlas nya återförsäljare av nikotinläkemedel sämre än Apoteket AB:s? Skärps rutinerna för Apoteket AB:s butiker i konkurrens? Kan försäljningen av nikotinläkemedel inledas när lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel träder i kraft den 1 mars?

I förslaget till föreskrifter finns oklarheter och otydligheter om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Leder synpunkterna efter nyligen avslutad remissrunda till att alla återförsäljare behandlas lika inför lagen?

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om detaljhandel med nikotinläkemedel skickades till remissinstanser i början av januari. Senast 1 februari ska synpunkter ha lämnats in. Parallellt med föreskrifterna upprättades en konsekvensutredning.

– Vi ser över om det är behov av förtydliganden eller behov av förändringar i det förslag som vi har gjort, konstaterar Tor Gråberg, enhetschef, Inspektionsenheten, Läkemedelsverket. (T&M 2008-03-08)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation