Britter bakom snusförbud – agerar nu för att för att häva det

Ska britterna som avgörande bidrog till att snus förbjöds inom EU bli de som också ser till att förbudet upphävs? Högsta domstolen i London har fört frågan vidare till EU-domstolen i Luxemburg med dokument som utifrån §17 i Tobaksproduktdirektivet stödjer en ny prövning av snuset.

26 januari i år slog High Court of Justice i London fast att Swedish Match ABs och New Nicotine Alliance utmaning av Storbritanniens och EUs förbud mot snus ska skickas till the European Court of Justice i Luxemburg. 9 mars godkände den brittiska domstolen de slutliga dokumenten och sände dem till EUdomstolen. I EU-domstolen har ärendet fått målnummer C-151/17.

Flera argument för en ny prövning av snus finns och för ett nytt beslut som kan innebära att en produkt som funnits i 200 år inte längre av EU ska betraktas som ny.

Det är konsumentgruppen New Nicotine Alliance som tillsammans med Swedish Match vänt sig till Högsta domstolen i London för att få en ny prövning av snusförbudet. Domstolen hänvisar i sitt beslut frågorna till "EU-domstolen med förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt." (T&M 2017-05-16)

Kontaktinformation