Brott mot läkemedelslagen sälja e-cigarett med nikotin

Säljer du e-cigaretter med nikotinampuller till? Då bryter du sannolikt mot läkemedelslagen.

I Sverige finns nämligen ännu inga elektroniska cigaretter som är godkända som läkemedel.

– Produkter som innehåller nikotin regleras vanligtvis av läkemedelslagen, upplyser Martin Burman, apotekare och utredare vid Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket i Uppsala.

Han tydliggör att Läkemedelsverket inte betraktar nikotinfria e-cigaretter som läkemedel.

– Nikotin är en farmakologiskt aktiv substans som använts och fortfarande används i läkemedel. För övriga aspekter på e-cigaretters innehåll kan inte Läkemedelsverket uttala sig om, utan endast om substanser som kan ha läkemedelsanvändning eller farmakologiska effekter i kroppen

– Vi gör en bedömning från produkt till produkt och bedömningen att en e-cigarett är läkemedel grundar sig på innehållet av nikotin. Eftersom nikotin har en välkänd farmakologisk effekt och finns i godkända läkemedel i Sverige anser vi vanligtvis att läkemedelslagen ska appliceras på produkter med nikotin, säger Martin och citerar det faktablad om e-cigaretter som Läkemedelsverket tagit fram:

–E-cigaretter, ampuller och påfyllnadsvätskor som innehåller nikotin är vanligtvis läkemedel och lyder då under läkemedelslagen. I Läkemedelsverkets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv påtalas gränsdragningsproblematiken som kan uppstå mellan tobaksvaror och läkemedel.

– I det nya tobaksdirektivet föreslås att upp till två mg nikotin per dos ska vara reglerat av tobakslagen och doser över två mg ska regleras av läkemedelslagen. Det finns godkända läkemedel på svenska marknaden som innehåller mindre än två mg nikotin. Den lägsta dosen för ett godkänt läkemedel är 1,25 mg nikotin Vi ville belysa i vårt remiss-svar att det redan finns läkemedel under den nivån, resonerar Martin Burman. (T&M 2013-05-08)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation