Brott mot Tobakslagen kan inte ge försäljningsförbud

Försäljningsförbud kan bli påföljden för handlare som säljer folköl till underårig. För den som säljer tobaksvaror till en lika ung person finns inget motsvarande förbud. Miljönämnden i Örebro har, möjligen som första kommunala tillsynsmyndighet i landet, satt Tobakslagen på prov – och fått bakläxa av länsstyrelsen i Örebro län.

Ägaren till den tobaksaffär i centrala Örebro har på olika sätt brutit mot Tobakslagen. Miljönämnden är här tillsynsmyndighet och det är till den som en företagare som vill sälja tobak ska anmäla denna försäljning. Det hade inte ägaren gjort.

Hon hade inte heller sett till att det fanns skylt med åldersgräns för inköp i butiken. Dessutom såldes cigaretter, även styckevis, till underåriga. Även cigarettpaket utan varningstext såldes. Miljökontoret konstaterar i sina handlingar att brott förelåg mot Tobakslagens §§ 12, 12 b och 11. ”På grund av att försäljningen till ungdomar varit så pass omfattande föreslås förbudet kopplas till ett relativt högt vitesbelopp. Vitet bör vara så pass högt att företaget inte tjänar på att bryta mot förbudet”, löd förslaget till Miljönämndens beslut.

Nämnden beslöt om ett vite på 30 000 kr och ett försäljningsförbud i sex månader. Handlaren överklagade beslutet till länsstyrelsen, som biföll överklagandet. Länsstyrelsen återförvisade ärendet till Miljönämnden för förnyad prövning. (T&M 2006-12-01)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation