Sälja Clear Eyes Redness Relief kan ge böter eller buren upp till ett år

Säljer du Clear Eyes Redness Relief i din butik? Då ska du upphöra med det. Produkten är inte tillåten att sälja i Sverige.

– Man kan få både höga böter och fängelse upp till ett år för olaglig försäljning.

Läkemedelsverket har sedan 2017 fått in allt fler anmälningar om otillåten försäljning av Clear Eyes. Produkten har, spritt över landet, sålts hos tobakshandlare och i kiosker. Den har hittats i samband med tillsyn, dels av kommunala inspektörer, dels av polis och då i vissa fall tagits i beslag.

– Den har även påträffats i vissa butiker med försäljning av receptfria läkemedel som de har tillstånd till, förklarar Eva-Lena Bergens, apotekare och tillsynsutredare inom Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika vid Läkemedelsverket i Uppsala.

Följa säkra kedjan

Förutsättningen för att få sälja ett receptfritt läkemedel i butik är att både butiken och leverantören har tillstånd att sälja läkemedel. Det är den princip som snart gäller även för försäljning av tobaksvaror. Både partihandlare och detaljhandlare måste ha tillstånd att sälja. Annars bryter de mot lag.

– Man ska köpa från leverantörer som har partihandelstillstånd för att handla med läkemedel. Det är det som är den säkra kedjan i Sverige. De läkemedel som förekommer ska vara godkända och inga förfalskningar ska förekomma. Oanmälda försäljningsställen får inte köpa läkemedel från en godkänd leverantör, understryker tillsynsutredaren.

Okunskap sälja otillåtet

– Vi tänker att det är okunskap att vissa handlare säljer Clear Eyes. De vet inte att det är ett läkemedel som är otillåtet i Sverige, säger Eva- Lena.

Clear Eyes är ett läkemedel mot röda ögon. Produkten innehåller ett ämne som gör att blodkärlen i ögat dras samman och ögat får en klar vita. Läkemedlet är godkänt i USA. Det är däremot inte godkänt av Läkemedelsverket i Sverige och förpackningen saknar därmed information på svenska. Läkemedelsverket har däremot godkänt en motsvarande produkt under namnet Cleari. Cleari är ett receptfritt läkemedel och endast godkänt för försäljning via apotek.

– Det är samma produkt, med Clear Eyeslogga på förpackningen, upplyser Eva-Lena. Cleari ägs av Clear Eyes Pharma Limited i Storbritannien och säljs i Sverige via ombudet Evolan Pharma AB.

Ska uppfylla vissa krav

På Läkemedelsverket hemsida finns en länk med en lista på de receptfria läkemedel som får säljas i detaljhandeln. Dessa produkter har alla utretts och ska uppfylla vissa kriterier för att få säljas utanför apotek.

– Cleari är inte en av dem och får inte säljas annat än på apotek, betonar Eva-Lena. Det är företaget självt som ansöker om att produkten ska få säljas receptfritt.

Det räcker dock inte att en produkt är receptfri för att den ska få säljas i detaljhandeln.

– För att ett läkemedel ska få receptfrihet ska det bland annat inte ge farliga biverkningar och vara en produkt som man kan självdiagnosticera, så att man vet att den här har jag haft förut. Jag vet och känner igen symtom och det ska vara en begränsad behandlingstid, exemplifierar Eva-Lena.

Lämna in olagliga produkter

Flera receptfria produkter stämmer in på beskrivningen. De får dock inte säljas i detaljhandeln för det. En handlare som inte har tillstånd att sälja läkemedel får exempelvis inte på apotek, eller annan butik, köpa in Alvedon, Ipren eller liknande och serva sina kunder med dem i sin butik.

– Ska man sälja läkemedel utanför apotek ska det vara anmält till Läkemedelsverket. Vissa regler gäller för försäljning och man kan bli inspekterad av kommun, men även av Läkemedelsverket, poängterar Eva-Lena Bergens och råder:

– Har du Clear Eyes i ditt utbud idag? Lämna in dem direkt till ett apotek, så undviker du att straffas för olaglig försäljning vid inspektion! (T&M 2019-09-16)

Kontaktinformation