När är det dags att stänga? Nu!

Inledare av chefredaktören Åke Hultqvist: Aldrig hade tanken slagit mig. Nu blev det så. Att leva med en egen tobakstidning som påträngande aktiverande sällskap under 15 år var knappast en väg jag kunnat förutse. I tobak låg knappast mitt intresse. Kort uttryckt, tillfälligheter – som flera gånger tidigare – bidrog till att jag valde en ny väg. Dessutom inom ett område som jag var okunnig inom, även om jag under en period provat på cigaretter, cigariller, piprökning och mått svindlande illa av snus. Jag gav upp redan när jag var 15,5 år.

Mitt tobaksberoende skolades först in 2004. Då blev jag chefredaktör för en nystartad tobakstidning. Snart ansåg jag att jag kunde driva tidningen bättre utan ägaren. Jag ville köpa den, men hindren var alltför många. Då startade jag, tillsammans med en god vän, Tobak&Mer.

Vi gjorde det i handelsbolaget Vivere Necesse Est. De latinska orden betyder på svenska ”att leva är nödvändigt”. Det har också varit en inriktning och ett mål i arbetet och för livet. Dessutom stämmer det väl med ett livslångt engagemang jag har, friskvård och hälsa.

Målet för Tobak&Mer har varit att skriva om tobak, både för och emot. Så många aspekter som möjligt ska lyftas fram. Kunskap ska spridas, forskningsresultat förmedlas, lagförslag förklaras, nya produkter och människors ambitioner få plats. Tidskriften blev i sitt anslag och sin ambition, inte som andra tobakstidningar, vilket framhållits av dess internationella publik.

Utvecklingen inom tobaksområdet – produkter, lagstiftning, attityder – har under gångna år varit omvälvande. Nu är skademinskning vägen framåt, för människor som valt att bruka tobak/nikotin och för företag som tillhandhåller produkter för det. Ett paradigmskifte. För hälsa för livet, det nödvändiga.

Mitt eget liv med Tobak&Mer har varit intensivt, periodvis stressande och frustrerande, men också berikande och utvecklande. Jag har lärt mig mycket, fått träffa och lära känna många trevliga, intressanta och drivna människor. Gjort flera resor, utomlands flest till Kuba – vars människor, miljö och klimat tjusat mig – och dit vill jag igen. Jag har mycket att vara tacksam för och har många att tacka!

För nu efter 15 årgångar och 59 utgåvor av Tobak&Mer är det dags att stänga. Många har påmint mig om att ”det har du sagt förr” och inte gjort. Så sant! Jag tog farväl första gången 2014 på grund av bristande lönsamhet. Med löften från flera annonsörer, och påtalande av behovet och betydelsen av att tidningen fanns, blev törnrosasömnen kort. 2016 var också intresset att annonsera för lågt. Dagen innan sista numret skulle läggas på tryck beslöt jag att gå från fyra nummer per år till två. Under nu tre år har nya annonsörer kommit till och tidningarna som gjorts varit de i sidor och innehåll fylligaste.

Den du läser i nu är den sista och också tjockast av dem alla, 76 sidor, och det finns oändligt mycket mer att skriva om, nu och framöver. Trots detta väljer jag att lägga ner Tobak&Mer. Andra projekt som jag gärna vill ta itu med har fått vila i många år. Mitt journalistiska arbete fortsätter dock efter nu 52 år, fast i andra former. Kanske råkas vi då? Ett stort och innerligt tack till dig, du läsare och särskilt du som på något sätt bidragit till utgivningen av Tobak&Mer. Ingen är glömd – och en ska nämnas, nämligen layoutaren Torbjörn Lindén. Han har för tidningen och för mig personligen varit en oskattbar värdefull medspelare!

Tack alla för nu – och glöm inte: vivere necesse est!

Åke Hultqvist
Chefredaktör Tobak & Mer
ake@tobak-mer.se
(T&M 2019-09-16)

Kontaktinformation

  • Chefredaktör
  • Åke Hultqvist
  • Tel: +46 (0)44 35 42 42
  • Mobil: +46 (0)707 35 42 42
  • Fax: +46 (0)44 35 44 20
  • E-post: ake@tobak-mer.se
  • Postadress
  • Tobak & Mer
  • Garnvägen 10
  • 296 92 Yngsjö