Omflaggning till snusfart drabbar Ålands ekonomi

Svensk flagg på kryssningsfartyg till Åland öppnar för försäljning av snus. Samtidigt leder omflaggning från åländsk eller finsk flagg till nedskärningar i de åländska kommunernas verksamhet. De 100-tals ålänningar som arbetar ombord drabbas av vissa försämringar i arbets- och löneförmåner.

– Men nu känner vi ett hopp!

Det framhåller lantrådet Viveka Eriksson, ledare av landskapsregeringen på Åland, efter att ha bjudit in den svenska handelsministern Ewa Björling till ett möte den 14 januari.

EU:s regler tillåter inte att försäljningen av svenskt snus sker utanför Sverige. Därför har Eckerölinjen flaggat ut ett fartyg till blågult. På Silja Lines fartyg mellan Sverige och Åland finns dels svensk flagg, dels åländsk. Just nu spekuleras det om en omflaggning av Birka Lines – som ägs av Eckerölinjen – kryssningsfartyg Birka Paradise.

Lantrådet när förhoppningar om att situationen ska vändas till något positivt. Till möjligheten att åter ha åländsk eller finsk flagg på fartyg som får sälja snus! Hon har stor tillförsikt till att Sverige som ordförandeland i EU från 1 juli ska kunna driva och påverka frågan. (T&M 2009-02-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation