Dubblad skatt på snus, tuggtobak och cigarrer

Regeringen föreslår kraftigt höjda skatter på tobaksprodukter från den 1 januari 2007.

Skatterna på snus, tuggtobak, cigarrer och cigariller föreslås dubbleras. Dessa skatter höjdes senast 1 augusti 1997. För snus innebär det en höjning från 123 kr/kg till 246 kr/kg. För tuggtobak en höjning från 201 kr/kg till 402 kr/kg. Cigarrer och cigariller föreslås ökas från 56 öre per styck till 1:12 kr/st.

Rulltobak som höjdes senast 1 januari 2006 föreslås ökas med 27 procent, från 770 till 975 kr/kg.

Styckskatten på cigaretter har varit densamma sedan 1 augusti 1998. Nu föreslås den ökas med 40 procent, från 20 till 28 öre. Minimipunktskatten vill regeringen också öka, med 20 öre (26 procent) till 98 öre. Den höjdes senast 1 januari 2006. Skatten på cigaretter, minimi- och styckskatt sätts till 1:14 kr/cigarett. Enbart tobaksskatten blir härigenom 22:80 kr för en 20-pack. (T&M 2006-11-28)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation