EFTA-domstolen frågar om brott mot EES-avtal

Förbudet att visa tobaksvaror synligt i Norge kan komma att upphävas. Den 5 december inleds en planerad veckolång förhandling i Oslo tingrett. Domstolen ska bland annat avgöra om den norska statens beslut utgör ett handelshinder och om folkhälsomål kan nås utan exponeringsförbud.

Efter Philip Morris Norway AS stämning av den norska staten våren 2010 vände sig Oslo tingrett 25 juni 2010 till EFTA-domstolen i Luxemburg för en rådgivande bedömning om införandet av förbudet att exponera tobaksvaror öppet strider mot EES-avtalets artikel 11 och/eller 13. Den 12 september kom domstolens yttrande med två råd om hur Oslo tingrett ska tolka EES-lagstiftningen. I korthet gäller den första om exponeringsförbudet som infördes 1 januari 2010 är diskriminerande gentemot importerade tobaksprodukter i förhållande till inhemska.

Den andra frågan gällde om det mål som lagstiftningen skulle uppfylla ”kan uppnås genom mindre ingripande åtgärder än ett förbud mot synlig visning av tobaksvaror”. Nordan Helland, Corporate Affairs Manager, Philip Morris Norway AS, bedömer att tingsrätten knappast kan döma på annat sätt här än att visningsförbudet upphävs.

– Går man igenom listan över vad staten kunde ha gjort så finner man väldigt mycket som varit långt mer effektivt. Förbudet kan därmed anses som onödigt i förhållande till allt som staten kunde ha gjort, insatser som dessutom är relativt lätta att dokumentera, anser Nordan Helland, speciellt eftersom förbudet inte kunnat dokumentera någon effekt. Det ska inte så mycket till för att få till något som har större effekt än noll

När Oslo tingrett är klar med sitt avgörande har parterna, Philip Morris Norway AS och norska staten genom Helseministeriet, möjlighet att föra ärendet vidare till Lagmannsretten för överprövning. (T&M 2011-10-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation