Egen säljkår efter förbud ger alternativ ökad volym

Rökförbudet och de senaste fyra, fem årens ökade volym har lett till att House of Oliver Twist nu satsar på en egen försäljningsorganisation hemma i Danmark.

– Egen säljkår lönar sig kanske inte helt nu. Detta är närmare ett uttryck för att vi tror på marknaden och investerar i den. Vi vill istället för att växa 15 procent, växa med 25 procent per år.

Marknadschefen Henrik Kramer är nu igång med att rekrytera fyra säljare.

– Danmark är ett geografiskt litet land, så det blir en utmärkt täckning. Vi har cirka 3000 kunder, som ska få besök med skiftande frekvens naturligtvis. Säljarna ska enbart koncentrera sig på att sälja Oliver Twist

Rökförbudet som trädde i kraft i Danmark den 1 augusti har påverkat livet på bland annat restauranger och kafé. Röktraditionen lever sedan dess i en fas av avvänjning. (T&M 2007-10-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation