När tobaken kom hem kände odlaren eko-pris

I första mötet med den färdiga produkten som Christopher Leach levererat råvara till lyser han upp. Den första portionen av General Green Harvest placerar han efter råd under ovanläppen. Den på Finca Calvimonte i Salta i norra Argentina ekologiskt odlade tobaken har kommit hem. .

– Detta är något jag alltid varit intresserad av.

Hans svar är däremot en utveckling av "Trevligt!" på frågan från Tobak&Mer om hur det känns att vara en pionjär inom ekologisk odling av tobak.

– Jag bodde i London under 14 år och arbetade i två botaniska trädgårdar. I båda använde vi naturliga växtskydd så det är något jag är van vid och det är trevligt att åter jobba med.

Anförtroende

Som ett lätt buret bagage, fast i lärdom och erfarenhet av högsta vikt, tog Christopher Leach med sig den kultur i odling och synsätt som hans år i London och andra före honom lämnat i förtroende att föra vidare när han återvände till Argentina för sju år sedan.
Skötseln och utvecklingen av familjegården Finca Calvimonte anförtrodde hans mor och fem syskon honom, den yngste i syskonskaran.

– Min farfars far köpte gården 1923 och den har varit i familjen sedan dess.

Farmen omfattar 3400 hektar varav 700 odlas. Resten är naturlig skogsmark.

– De viktigaste grödorna är tobak, bönor och majs på sommaren, vete och havre på vintern. Vi har också cirka 500 nötkreatur.

60 familjer - då!

Gården har tio fast anställda. Många av dem är födda på gården. I samband med skörd och för vissa andra arbetsuppgifter utökas antalet arbetare.

– För några år sedan, när jag var ung, bodde ungefär 60 familjer här för arbete med köttproduktion och växtodling. Tiderna förändras och det är svårt att ha så många anställda.

Själv hade han några dagar före Tobak&Mers besök flyttat in i det stora boningshuset. Efter att ha stått obebott i 30 år var det nu omfattande och charmfullt renoverat.

Inte kultur ännu

Företagsamhetens nytänkande frö sprids idag genom Christophers ekologiska odling av tobak. I Salta finns också en biodynamisk odling av vin, Colomé. I övrigt är det sparsamt med organisk odling.

– Någon större kultur för ekologisk odling finns inte i Argentina. Människor här är inte beredda att betala mer för en organiskt odlad tomat än för en konventionellt odlad. Intresset finns inte ännu. I Buenos Aires finns en del marknader men du kan inte finna några organiskt odlade produkter där. Kulturen att köpa ekologiska produkter är inte här ännu.

Christopher Leach är som odlare en pionjär. (T&M 2012-05-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation