EU bör inte hindra snus

– Snus, både lös och i portioner, är mindre skadlig än röktobak, och EU bör därför inte hindra dess användning.

Morten Messerschmidt, EU-parlamentariker för Dansk Folkeparti, förslår strykningar i EU-kommissions förslag.

Han underkänner bland annat skrivningen i direktivförslaget att "Förbudet mot försäljning av oral tobak bör bibehållas i syfte att förhindra att den inre marknaden av en produkt som är beroendeframkallande, har negativa hälsoeffekter och är attraktiv för ungdomar."

Morten Messerschmidt finner argumentationen felaktig och stöttar sin motivering på andra kunskaper inom EU-familjen.

– EU:s egen vetenskapliga kommitté Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR, har funnit, att vetenskapliga data "inte ger mycket stöd för teorin att rökfri tobak (dvs. svenskt snus) är en inkörsport till framtida rökning". (T&M 2013-06-24)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation