Finland tar spets för att inom EU förbjuda export av svenskt snus

– Vi kommer inte att gå vidare med att diskutera om mer eller mindre farliga tobaksvaror. Snus är och kommer att vara en olaglig produkt under åtminstone resten av det här århundradet i 26 medlemsstater.

Så oåterkalleligt uttrycker sig regeringsrådet Ismo Tuominen till Tobak&Mer.

Han har varit ansvarig för insamling av alla uppgifter från den arbetsgrupp inom Social- och hälsovårdsministeriet som arbetat med lagförslaget. Han har också slutformuerat texten i förslaget.

– Finland försöker nu att gå i spetsen för 26 medlemsstater inom EU att förbjuda alla medel för snusexport utanför svenska gränser.

Han gör det utifrån den finska regeringens proposition PR 180/2009 om förslag till ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning som Social- och hälsovårdsutskottet behandlade 6 oktober. Målet är att lagen ska träda i kraft våren 2010 och stegvis därefter införs nya bestämmelser. Samtidigt ändras namnet på den kraftfullt skärpta lagen till tobakslagen.

– Syftet med tobakslagstiftningen är att bli av med tobaksvaror en gång för alla i Finland, upplyser Ismo Tuominen, Social- och hälsovårdsministeriet. Vi kommer inte att bli av med dem om vi tillåter att tobaksindustrin förmår människor att byta mellan olika produkter. Vi sätter högre värde på hälsan än framtiden för tobaksindustrin. Om en måste förlora, är det den senare. Detta sagt som en förklaring till att snus, oavsett hur produkten påverkar hälsan, inte ska ges tillåtelse att säljas i Finland. Det är ett led i det allmänpolitiska målet att Finland år 2040 ska vara ett tobaksfritt land. (T&M 2009-11-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation