Fler cigaretter säljs obeskattade

  • Med 25 procent har den obeskattade handeln med cigaretter ökat på ett år.
  • Var sjunde cigarett – 14,5 procent mot 11,6 procent 2011 – som säljs är obeskattad.
  • Staten beräknas förlora 1,86 miljarder kronor i skatteintäkt under 2012 som en effekt av den ökande försäljningen av olagliga tobaksvaror.
  • Motståndet mot att köpa obeskattade cigaretter har samtidigt ökat.

I den studie som HUI Researchs, HUI, i vår utfört för Svenska tobaksleverantörsföreningen är det sistnämnda förhållandet ett trendbrott. 54 procent av rökarna uttalar sig klart mot att köpa obeskattade cigaretter. Det är sex procentenheter fler än i fjor. Gruppen rökare som tycker det är okej att köpa illegala cigaretter är 39 procent, fem procentenheter färre än 2011.

2011 visade HUI:s kartläggning av den obeskattade handeln av cigaretter i Sverige en svag minskning. För 2012 är resultatet en markant ökning.

– Det är allvarligt att regeringens skattehöjning med tio procent vid årsskiftet får en så dramatisk effekt, kommenterar Martina Elfgren Lilja, vd för Svenska tobaksleverantörsföreningen.

Hon beklagar att den ökade skatten lett till att det blivit enklare för ungdomar att få tillgång till billiga, olagliga tobaksprodukter.

Den obeskattade handeln med cigaretter består främst av två kategorier: paket med utländsk varningstext, som smugglas in i landet, samt ”cheap whites”, cigarettpaket med svensk varningstext som är speciellt framtagna för att se lagliga ut. Cheap whites säljs ofta helt öppet till priser som ligger långt under vad som krävs för att betala tobaksskatter och moms. Sedan 2008 beräknar HUI Research handeln med icke inhemskt beskattade cigaretter. Undersökningen finansieras av Svenska tobaksleverantörsföreningens medlemmar, tobaksbolagen JTI Sweden AB och British American Tobacco Sweden AB, samt av Philip Morris AB. (T&M 2012-06-26)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation