"Förbjud tobaksvaror för rökning med en kännetecknande smak"

– Medlemsstaterna skall förbjuda utsläppandet på marknaden av tobaksvaror för rökning med en kännetecknande smak.

Christian Engström, Piratpartiet, Christofer Fjellner, Moderaterna, och den brittiske liberaldemokratiske EU-parlamentarikern Chris Davies lägger till "för rökning" som ändringsförslag.

– Smaker är en integrerad del av rökfria tobaksvaror och används i 70 procent av produkterna, men bara i 5 procent av cigaretterna. Rökfria tobaksvaror är med sin lägre risk ett alternativ till cigaretter och det är viktigt att se till att rökfria tobaksprodukter inte missgynnas i förhållande till cigaretter, och att rökare stimuleras till att gå över, skriver de.

I ändringsförslaget fortsätter de sin motivering med att konstatera att den låga andelen av röknings- och tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige till stor del är hänförlig till munsnus. En produkt som endast finns i Sverige.

–... skulle det vara fel av EU att lagstifta om förändringar som gäller oral tobak om regeringen i Sverige motsätter sig speciellt i avsaknad av bevis för att detta kommer att ha en gynnsam effekt.

Trion ser ett förbud mot munsnus snarare som ett sätt att ”underminera de uttalade hälsofördelar” som uppstått av munsnuset i Sverige". (T&M 2013-06-24)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation