Förbud redovisa varas innehåll i strid med konsumentens rätt

Svenska myndigheter får fortsatt reglera ingredienserna i snus enligt det nya tobaksproduktdirektivet, TPD. Snuset får alltså även framöver smaksättas som nu.

Däremot förbjuds de svenska tillverkarna att kommunicera vad produkten innehåller. Detta strider bland annat mot FN:s riktlinjer avseende konsumentskydd.

Patrik Hildingsson, Swedish Match kommunikationsdirektör, hänvisar till direktivets Artikel 13.

– Beslutet drabbar i första hand konsumenterna eftersom beslutet kan anses konkurrensneutralt för tillverkarna. Jag har svårt att se hur ett förbud mot ingrediensförteckningen och en försämrad konsumentinformation skulle förbättra folkhälsan, vilket är ett av syftena med det nya direktivet.

Han anser att de enda som kan gynnas av förbudet är produkter med sämre kvalitet och mindre nogräknade tillverkare. Ett förbud mot att redovisa vad en livsmedelsprodukt består av går helt emot utvecklingen.

– Det måste anses otidsenligt och högst anmärkningsvärt att EU förbjuder innehållsdeklaration på en konsumtionsvara. Huvudfrågan blir nu vem som skall tillgodose konsumentens rättighet till just innehållsinformation?

Swedish Match är tryggt i kvaliteten på sina produkter och vad de har för innehåll.

– Det vill vi gärna att konsumenten ska utvärdera när de väljer sin produkt, poängterar Patrik Hildingsson och hänvisar till Swedish Matchs kvalitetsstandard Gothiatek som är rättesnöre för flertalet av tillverkarna av svenskt snus.

Kraven i direktivet, vad gäller innehåll som andra områden, är en miniminivå för vad som ska gälla när direktivet är implementerat om två år.

– Direktivet läggs då till den svenska lagstiftning. Det är upp till vår regering att se över direktivet och implementera det. (T&M 2014-04-21)

Kontaktinformation