Föreläser och följer lagen när ansvarig myndighet avvaktar

När råtobaksspillförpackningen märks korrekt döms leverantören till att betala miljonbelopp för oinbetald skatt. Företag som märker fel märker avsiktligen fel och Folkhälsomyndigheten som är högst ansvariga tillsynsmyndighet förklarar i brev att de inte tänker göra något åt det förrän senare.

– Länsstyrelserna och vi har det därför jättesvårt att få den 100-procentiga legitimiteten i det vi gör.

Råtobaksspill är ett dilemma. En vara som säljs i mängder. En vara utan användningsområde? Den går ju inte att röka! Skulle den göra det är det röktobak och då ska den beskattas som sådan. Råtobaksspill beskattas inte. Tillståndshandläggarna Johannes Glanz, Patrik Germer, Ulf Fogelberg och Pernilla Andersson Wiss representerar 13 kommuner i Närke och Värmland. Sedan i fjor reser de på eget bevåg och på kollegors önskemål och inbjudan runt till kommuner och länsstyrelser i landet för att informera om och utbilda i vad som gäller vid tillsyn. De förmedlar egna erfarenheter och bygger den egna tillsynen hos tobakshandlare på att råtobaksspill ska tolkas som rulltobak. Alltså en vara som kan rökas. I denna tolkning får de stöd i Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS2016:46, som gäller från 20 maj 2016.

Rätt först om två år!

– Föreskriften har gjort det lättare för oss att kunna jobba med det här, förklarar Johannes, men övergångsbestämmelsen säger att varor på marknaden får finnas till och med 20 maj 2019. Det gör att vi får jobba med det här i två år till utan någon reglering över huvud taget innan producenterna är tvungna att göra helt rätt.

De fyra handläggarna arbetade tillsammans gällande serveringstillstånd.

– VI sökte också varandras hjälp och kunskap när det gällde tobak. Vi såg bekymret med råtobaksspill, säger Patrik

– Vi fick inget bra svar från de högre instanserna, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, vid den tidpunkten. Antingen fick vi släppa det här som de flesta av våra kollegor gör eller så fick vi ensamma börja undersöka frågan från början med lagstiftning och tolkning, fortsätter Johannes. Länsstyrelsen delade sedan vår tolkning medan folkhälsan inte ville ta ställning.

Rätt hälsovarning = OK

I svarssökandet stötte de hela tiden på nya problem att lösa. Råtobaksspill var på något vis oantastbart, ett de facto brännbart ämne där myndigheter passade på varandra utan påtaglig aktivitet. Samtidigt ökade tillgång och försäljning i butik och avfall, spill, av tobak rullades för rökning inte minst av unga, mindre bemedlade och invandrare. Ibland i en och samma person. Det låga priset på råtobaksspill, obelastat av tobaksskatt, attraherade.

– Vår uppgift är över huvud taget inte att titta på skattelagstiftning. Det enda vi tittar på vid tillsyn är hälsovarningen. Står det ”Rökning dödar” har vi låtit råtobaksspillförpackningen vara. Då är det okej, poängterar Ulf.

Andra tilläggsmärkningar kan däremot ha gjort förpackningen olaglig – och därmed inte tillåten att sälja. Från 20 maj gäller nya märkningar på förpackningar med rulltobak, cigaretter och tobak för vattenpipa. Texten ”Rökning dödar” ska kompletteras med informationstexten ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”.

Kostsamt göra rätt

Tillståndshandläggarnas tillsyn med ökad uppmärksamhet på märkningen av råtobaksspill gav eko i handel och till leverantörerna. Patrik fick ett samtal från leverantören High Star med frågan: ”Hur ska vi göra för att det ska bli rätt?” Svaret blev märk med ”Rökning dödar”.

– De tryckte om sina burkar. De ville göra rätt – och sedan var det de som var de första som Skatteverket gick på för att de hade rätt märkta burkar, säger Johannes.

High Star krävdes av Skatteverket på att för utebliven skatt plus skattetillägg betala närmare 24 miljoner kronor. Detta ledde till att företaget gjorde om på nytt och märkte fel.

Gäller för likvärdiga

I handeln har via leverantörer funnits dokument där det påståtts att råtobaksspill inte gick att röka. Efter Johannes, Patriks, Ulfs och Pernillas egen röktest lät Tullverket på deras initiativ analysera en oöppnad burk med råtobaksspill i en rökmaskin i ett laboratorium i Tjeckien. Där användes en för EU-länderna ny och gemensam analysmetod. Då fastslogs att råtobaksspill går att röka. Det är rulltobak!

–Tullverket säger att man kan generalisera det här och att rapporten gäller för alla likvärdiga produkter, vilket gjorde att vi slapp skicka upp en märkning i taget, noterar Johannes tacksamt.

Inte samma lag?

Att bedriva tillsyn är tufft nog, allra helst som ansvariga myndigheter länge varit, enligt kvartetten, alltför passiva, leverantörer och handlare har protesterat, försvårat och inte förstått att de inte får sälja felmärkta produkter. Tillsynskollegorna i andra kommuner har i avvaktan på myndigheters ageranden låtit råtobaksspillsproblemet bero. Det innebär att de framgångar som de fyra har i sina tillsynskommuner, och kollegor i andra, urgröps och ifrågasätts. Inte minst när vissa butiker i större städer grossar felmärkta produkter.

– I Örebro finns stora sådana butiker. Våra små butiker åker in till Örebro och handlar råtobakspill. Vi får hela tiden ge svar på ”varför det är tillåtet i Örebro”. Vi får också jämt frågan: Är det inte samma lag i Örebro? undrar de, exemplifierar Patrik.

– Jag hade samma problem i Värmland, med Karlstad. Jag tog ett snack med kollegorna där, säger Ulf, och anser att det blivit bättre.

Med uniformerad polis

När Johannes Glanz, Patrik Germer, Ulf Fogelberg och Pernilla Andersson Wiss gör tillsyn enligt tobakslagen gör de vanligen det tillsammans.

– Vi går aldrig in ensamma i butik. Det kan finnas åtta anställda i en butik. Går man in själv svärmas man kring och kan inte utföra tillsynen, säger Johannes. Vi behöver vara fler.

Upptäcks felaktigheter, brott mot tobakslagen, i butik ger de information om det som behöver rättas till. Vid ett nästa tillfälle har de alltid uniformerad polis med för att felaktiga varor ska kunna tas omhand och förverkas.

– Då passar vi på att gå igenom hela lokalutrymmet. Har leverantörerna hämtat returerna med felmärkta produkter eller har handlaren sålt av dem?

Det är mycket att tänka på och tillståndshandläggarna i 13 kommuner i Närke och Värmland fortsätter med sina föreläsningar för andra med tillsynsansvar i kommuner, länsstyrelser och hos Polisen. (T&M 2017-05-17)

Kontaktinformation