Försäljningsförbud förslag i riksdagsmotion

– Vi tycker att det är olyckligt att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra försäljningsförbud av tobak ens då det finns bevis om upprepade lagbrott. Vi vill att det görs en översyn av tobakslagen i avseende att möjliggöra försäljningsförbud av tobak på motsvarande sätt som inom alkohollagstiftningen.

Så motiverar Ameer Sachet (s) sin motion Översyn av tobakslagen, Motion 2006/07:So485. En motion som också undertecknats av tidigare justitieministern Thomas Bodström, Helena Frisk och Eva-Lena Jansson, samtliga socialdemokrater.

Motionärerna syftar på det av Länsstyrelsen i Örebro nyligen upphävda beslutet som togs i Miljönämnden i Örebro om förbud av tobaksförsäljning under en viss tid för ett par tobakshandlare. (T&M 2006-12-01)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation