Förslag om provköp som metod kontrollera ålder klart före nyår

Provköp kan bli tillåtet som metod för att kontrollera att handlare håller åldersgräns på köpare av bland annat tobak och folköl. Vid årsskiftet 2011/12 ska en intern arbetsgrupp inom Socialdepartementet ha utrett frågan och lämnat sitt förslag om möjligheterna att göra provköp i tillsynsarbetet.

I "Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011" – ANDT-strategin – redovisas sju prioriterade långsiktiga mål under innevarande mandatperiod. Det först beskrivna övergripande målet är att ”Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska”. Två av de fyra målen under detta är

  • En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn
  • En effektiv brottsbekämpning av illegal handel

Provköp ingår under det första målet. Arbetsgruppens uppgift rör inte blott att ge förslag vad gäller möjligheten att kontrollera ålder inom ramen för alkohol- och tobakstillsynen. Förslag ska omfatta också "tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt vid handel med nikotinläkemedel enligt lagen om handel med läkemedel." (T&M 2011-06-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation