Intresse finns fortsätta odla om kvaliteten håller för snus

Håller tobaken önskad kvalitet kan Regionmuseets i Kristianstads ettåriga tobaksprojekt leda till en fortsatt odling av tobak för snus. Intresse finns.

– Ja, det finns definitivt, säger Leif Hansson, Fiedler & Lundgren.

– Visst kan jag tänka mig att odla, säger Katarina Andersson.

Leif poängterar att det först gäller att göra färdigt med årets skörd och produktion av Åhussnus Anno 2008.

–Sedan får vi utvärdera och se vad det gav för positiva effekter för oss. Vi får prata med alla som varit med i projektet vad de tycker. Utifrån det vi får ta ställning till om det finns ett intresse från vår sida och om det finns ett intresse från odlarnas sida.

Han ser en odling av tobak i Sverige och då helst i det nu brukade område som en möjlighet att skapa ett årligt tobaksevent.

–Även om odlingen sker i liten skala kan det bli ett spännande och intressant projekt som såväl snusproducenter som snuskonsumenter och tobaksbönder kan samlas kring – och vem vet vart detta kan leda? Det är det som driver mig i detta. Tobaksodling i Sverige kommer aldrig att bli någon fantastisk lönsam business, menar Leif. (T&M 2008-12-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation