Frihet bestämma utan att se till EU-direktiv

Schweizarna har öppnat mun för V2 Tobaccos tuggtobak i varumärket Thunder. Nu väntar företaget, liksom andra snusproducenter, på att det schweiziska parlamentet ska öppna för möjligheten att få sälja snus av skandinaviskt slag i landet. Om drygt ett halvår avgörs om snus ska bli lagligt att sälja eller inte.

– Det beslutet avvaktar alla faktiskt. Alla, nästan, är redo för att sälja snus i Schweiz, säger Patrick Vogel, administrativ direktör och ägare till V2 Tobacco A/S i Silkeborg tillsammans med brodern Marc Vogel.

Schweiz har ju inget medlemskap i EU. Det innebär friheten till och rätten att fatta egna beslut utifrån hänsyn enbart till det egna landets invånare. Till exempel att acceptera snus som en ny tobaksprodukt utifrån den produktens kvaliteter. V2 Tobacco finns redan på plats. Sedan januari 2013 säljs tuggtobaken där.

– Vi har godkännande för tuggtobaken där och ser en positiv trend. Tuggtobaken säljs också i Danmark och Tyskland och vi väntar på godkännande, vilket inte kan ges i förhand, innan vår produkt är på marknaden.

Hemmapressen fortsätter

Sverige är det jylländska företagets hemmamarknad sedan det bildades 2006. Första leveransen till svensk distributör omfattade 1500 dosor. Sedan dess har det blivit tiotals miljoner dosor. Företaget är etablerat, på en allt hårdare marknad.

– Det råder ingen tvekan om att den svenska snusmarknaden kommer att förbli under press under de kommande åren. Priskriget fortsätter och nya produkter lanseras av större tillverkare. Mindre och obehöriga leverantörer kommer att dyka upp i kölvattnet av skattehöjningen – och de kommer att producera ännu mer billiga produkter, förutspår Patrick.

Han anser att hans företag är väl rustat inför utmaningarna.

– Vi har de senaste sex, sju åren utvecklat försäljningen av våra kvalitetsprodukter till lågt pris. Vårt fokus ligger även framöver på ständig optimering av vår produktion. Vi ska också stärka säljkåren och samarbetet med våra partners – och utveckla nya produkter.

Nya länder för snus

Vid sidan om Sverige säljs danskproducerat snus i Ryssland, Israel och i Sydkorea. Förhoppningsvis kan snusexport ske även till Schweiz med i mitten av 2015. Andra nya snusländer? Jo, sådan kan finnas i Asien – och på andra kontinenter…

– Vi har ett brett sortiment som kan lyckas på nuvarande marknader och på nya. Särskilt vår förmåga att anpassa våra produkter till speciella marknader har visat sig vara en god affär för V2 Tobacco, konstaterar Patrick.

Snus var en traditionell produkt i Danmark under flera hundra år. Att EU-förbudet mot snus också innefattar det landet innebär bland annat att en anpassning av det i våras antagna nya tobaksproduktdirektivet till dansk lagstiftning inte ses som något problem.

– Nej, faktiskt inte. Vi lever med de EU-regler som är och respekterar dem. Sedan tycker vi att det är underligt att snus är den enda tobaksprodukt som ”ska” vara olovlig inom EU. Samtidigt talar flera länder som ställt sig bakom ett förbud mot snus att öppna för försäljningen av marijuana. Det är så tokigt att man kan bara skaka på huvudet... (T&M 2014-10-29)

Kontaktinformation