Genom "kedjereaktion" ska såld volym dubblas och lönsamhet nås

Snuskylar öppnas för Taboca AB:s produkter inom kort hos två kedjeföretag.

– Det betyder mycket för oss, både distributionsmässigt och inte minst avsättningsmässigt.

Det förklarar Aage H Winger som är VD för Taboca AS sedan 1 september 2009 och sedan 20 februari i år också VD för det svenska dotterbolaget Taboca AB.

– Att komma in i kedjorna med våra produkter är vad vi önskat, säger han med glädje och när förhoppningar om fler kedjeavtal.

Hittills är det främst tobakister som sålt Tabocas snusvarumärken Montecristo, Romeo Y Julieta och Taboca.

Aage påtalar att tobakisterna står för 20 procent av totalmarknaden, medan dagligvaru- och servicehandeln svarar för 80 procent. För spridningen och försäljningen ur butik är det därför väsentligt att få närvaro även hos de senare.

– När det gäller tobakisterna har vi samarbete med Habanos Nordic och StarCigar. De servar den marknaden ganska bra tillsammans med våra egna säljare, anser Aage. Vi anställer ännu en säljare nu och har redan anställt en ny säljchef. (T&M 2010-05-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation