Grundligt förarbete ger indiskt snus på svenskt vis framgång?

Första månaden sålde företaget 60 paket snus. Nu säljs deras snusprodukter i två miljoner butiker världen över! 2010 satsar den unga snusproducenten på Sverige, snusets hjärtmarknad, efter noggrann analys av marknaden och anpassning av produkter för att möta snusares preferenser. Med snus framställt på svenskt vis ska småningom USA-marknaden målinriktat bearbetas.

Tiden från etablering av företag till att de första dosorna av Chaini Khaini såldes i svenska butiker 2009 ägnades åt kunskapsinhämtning, analys och konsumentcentrerat utvecklingsarbete.

– Vi inledde med fyra fokusgruppsdiskussioner, två i Stockholm, två i Umeå. Vi ville först få reda på nivån på hur den svenska befolkningen accepterade indiskt snus. Snus är en svensk produkt, varför i "h-e" kommer en indisk kille hit med snus? säger Balasubramanian Natarajan, HRH International AB:s VD.

Förra våren testsåldes smakerna Mango och Spices under tre månader i över 130 butiker i Stockholm.

– 30 procent av de som testköpte kom tillbaka och frågade efter produkten. Det var högre resultat än förväntat.

–Människor vill ha omväxling, ombyte, prova det nya. Tradition inom tobak är att man inte vill byta märke, men vissa kan ibland tänkas sig att prova ett nytt. Sedan har vi festsnusarna som inte är lojala mot något märke. De vill prova nya märken, anser Balasubramanian Natarajan, till exempel Mango som är kungen bland indisk frukt.

Han påtalar att Indien är huvudleverantör av råtobak – med omkring 4000 ton per år – till den svenska marknaden. Hur tobaken förädlad till snus tas emot återstår att se. (T&M 2010-05-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation