Handelsminister agerar för att EU-frihet ska omfatta svenska företags produkter

Diskriminera inte svenska företag! Öppna för svenskt snus i EU! Så lyder handelsminister Ewa Björlings budskap i ett brev till Charlie McCreevy, kommissionären för EU:s inre marknad.

– Mitt perspektiv är helt fokuserat på att det ska vara lika villkor för svenska företag som för andra företag inom EU. Det är det inte idag när det gäller snuset.

Genom brevet och i en debattartikel i Aftonbladet, båda daterade i slutet av november 2008, aktiverar handelsministern en fråga som EU inte vågat behandla i enlighet med sina egna demokratiskt tagna friheter. När Sverige 1994 blev medlem i EU fick Sverige ett undantag för snuset och i praktiken ett exportförbud av snusprodukter till andra EU-länder.

–Snus är en specifik produkt som inte finns i övriga EU. Därmed känner man ju heller inte till så mycket om det svenska snuset, säger Ewa Björling. Vid EU-förhandlingar är det alltid lättare med frågor som rör någonting som alla är beroende av och kan förstå. I många av de övriga 26 EU-länderna är snus som produkt och snusning som företeelse okänd. Okunskap och oförståelse ger dock inte något naturligt mandat till att vara mot något. Den yttring som handelsministern gjort gentemot EU har hon från olika håll mött motstånd för.

– Jag är enbart fokuserad på likställighet för företagen. Svenska företag ska inte bli diskriminerade på EU:s inre marknad. Det är syftet.

Handelsministern har med starka ord upplysts om att hon agerat ogenomtänkt och att det i EU fanns förbud mot snus långt innan Sverige kom med som medlem. Det har också hävdats att Sveriges undantag för snuset i medlemsförhandlingarna gavs för att Sverige inte skulle föra ut snuset till andra EU-länder.

–Det stämmer. Det har vi också fullföljt. Vi har inte fört ut det på den europeiska marknaden. Men det är så att vi hela tiden vässar EU:s inre marknad. Vi försöker få en fullständig inre marknad, säger hon och hänvisar till EU:s grundbultar de fyra friheterna. Dem vill vi ha fullt ut!

–Nu är det ganska länge sedan vi skrev på medlemskap i EU och det har hänt mycket inom andra områden sedan dess. Så varför just den här frågan skulle vara låst sedan år tillbaka och för all evig framtid är för mig horribelt. Allt annat utvecklas på den inre marknaden.

Dags för omförhandling?

– Ja det tycker jag! (T&M 2009-02-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation