Handlare med ansvar tar kamp mot droger

– Kan vi förhindra att ungdomar börjar med tobak förhindrar vi automatiskt också majoriteten av alla ungdomar som provar cannabis att prova.

Håkan Olsson förklarar tobakshandlarnas roll och stora ansvar att verkligen vara noga med att inte sälja tobak till personer som inte fyllt 18 år.

– Nio av tio som lämnar positivt urinprov på cannabis har först provat på att röka cigaretter. Endast en av tio som provar att röka cannabis har inte rökt tobak innan, säger Håkan och stöder sig på statistik från Maria Ungdom.

Till ungdomsmottagningen på Kungsholmen i Stockholm tas unga, under 20 år, som misstänks ha provat på droger för urinprov och samtal. Målet är att arbeta så att de unga inte hamnar i drogmissbruk, eller, om de redan är där, blir drogfria.

– Det har visats ett väldigt tydligt samband mellan tobaksrökning och cannabisrökning. 96 procent av dem som röker cannabis röker också cigaretter, enligt Söderortspolisen, refererar fältassistenten Håkan.

Tillsammans med fyra kollegor arbetar han på en fält- och preventionsenhet i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Som fältassistent arbetar de uppsökande med ungdomar i åldern 13-19 år. I preventionsdelen ingår också tillsyn av folköl och tobak. Denna del ansvarar Håkan för tillsammans med Conny Carlsson, preventionssamordnare och fältassistent.

– För några år sedan var Östermalm sämst i Stockholm stad vad gäller tobakstillsynen. Då fick jag den tillsynen på mitt bord, berättar Conny, fält- och preventionsenhetens chef. (T&M 2014-09-25)

Kontaktinformation