Historik och sortiment förenas i nytt säljbolag som för "allt"

Genom nybildade säljbolaget Tobacco House of Sweden erbjuder fyra familjeägda företag från tre länder en produktportfölj med tobaksvaror representerande samtliga produktkategorier.

- Det är jättespännande! säger Mats Norrman, VD Tobacco House of Sweden, THS, Solna, glatt. Vi kommer att vara fem säljare från början.

Företaget kommer att marknadsföra och sälja snus från familjen Gundersen ägda AG Snus AS, i Assens, och Mac Baren piptobak och rulltobak från familjen Halberg i Silkeborg, båda på Fyn i Danmark.

Arnold André GmbH & Co. KG, Bünde, Tyskland, bidrar med cigarrer och cigariller under varumärket Vasco da Gama. Heintz van Landewyck S.à r.l., Luxembourg, kompletterar med cigaretterna Elixyr. (T&M 2011-02-14)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation