Betala kostnader med höjd skatt

0,7 procent av tobaksmarknaden föreslås i avgiftsförslag betala för 51 procent av de kostnader som Folkhälsomyndighetens kalkylerar sig ha för registrering av tobaksprodukter för 2016 enligt beslut i TPD2.

– Förslaget i remissen som ligger nu är väldigt snedvridet. Höj hellre tobaksskatten på produkterna än att ta ut avgifter punktvis när nu Folkhälsomyndigheten fått fler administrativa uppgifter.

Cigarrbranschen riskerar med den fördelning av avgifter som Folkhälsomyndigheten föreslår att kraftigt decimeras, såväl till utbud som till antal anställda och aktörer.

– Vi får inte glömma att i Sverige har cigarrer och cigariller faktiskt fått ett undantag. Vi är undantagna TPD2. Det är viktigt. Vi har en lägre tobaksskatt än vad cigaretter har. Vi har blivit undantagna och med Folkhälsomyndighetens förslag är vi inte undantagna längre. Förslaget faller faktiskt på sin egen rimlighet, poängterar Stephan Praetorius, VD Habanos Nordic AB.

Han har förståelse för att staten, här representerad av Folkhälsomyndigheten, vill ha ersättning för de extra kostnader som den får med nya uppgifter. Sättet det sker på, om regeringen följer förslaget, är fel. Cigarrerna omfattar i omsättning ungefär en 140-del av tobaksbranschen i Sverige. Produkterna vänder sig dessutom inte till den målgrupp som tobaksproduktdirektivet avses skydda, de unga.

Bättre som del av skatt

– Vi kan inte med horribla kostnader slå ut mångfalden och hämma konkurrensen i det här landet. Ska finansieringen av på Folkhälsomyndigheten ålagda nya uppgifter fungera på ett korrekt sätt ska de kombineras med tobaksskatterna. Då blir det en jämn fördelning på de tobaksprodukter som säljs, anser Stephan och hänvisar till att tobaksföretagen redan i dag betalar tullavgifter och tobaksskatter som ska täcka administrativa kostnader.

Sett till att Habanos Nordic har mellan 150 och 200 produkter till försäljning beräknas engångsavgiften på 13 600 kronor per produkt uppgå till 2-2,7 miljoner kronor. Den årliga avgiften på 2 700 kronor skulle bli 0,4-0,54 miljoner kronor.

Enbart engångsavgiften motsvarar sju procent av företagets totala omsättning. Eller lika mycket som kostnaden för fem, sex heltidsanställda.

"Död" utan hälsovinster

Stephan påtalar att cigarravgifterna i förslaget slår orättvist mot cigarrinriktade företag. I Sverige finns drygt ett tiotal, små eller mindre, företag med relativt många produkter.

– Det måste i avgifterna finnas en länk till storleken på bolaget. Annars kommer detta att leda till att alla mindre aktörer, cigarrimportörer däribland, inte kommer att ha råd att registrera sina produkter. I slutänden blir konsumenten lidande genom ett mindre utbud. Det liknar inte vår demokratiska modell som vi har här med fri valmöjlighet, fri konkurrens och annat, framhåller Stephan Praetorius och tillägger:

– Det finns inte några vinster för folkhälsan att diskriminera och ta ”död” på en nischad liten kategori tobak som inte vänder sig mot att rekrytera unga konsumenter. (T&M 2016-11-18)

Kontaktinformation