Har ingen försäljning till Sverige – där det nu finns mer än tidigare

– Sverige? Nej, vi exporterar inte till Sverige!

Rajan Luke ser förvånad ut när han i montern på tobakmässan Inter-tabac i Dortmund får fråga om Soex India Pvt Ltd, Bombay, har försäljning till Sverige. Sverige finns inte bland de länder som företagets vattenpiptobak Soex säljs till.

Soex är ett välkänt varumärke i vattenpipkretsar i Sverige. Vattenpipan.com – numera Golden Shisha AB – var till för ungefär två år sedan generalagent för det indiska företagets nikotinfria vattenpiptobak.

– Vi var deras största agent, men gav upp avtalet efter vad som hände med tobaksskatten. Produkten blev mycket dyrare än vanlig tobak. Det finns en uppsjö av aktörer som fortfarande tillhandahåller Soex i Sverige. Det är inte något restlager från det vi sålde eftersom det säljs nya smaker idag som inte existerade när vi arbetade med Soex. Man tar inte in tobaken direkt från Indien, utan den kommer in via EU, antagligen England, för att slippa tullförfarandet, berättar Elias Demir, VD Golden Shisha AB och tillägger:

– Många bryr sig inte om att alla rökprodukter, oavsett om de innehåller nikotin eller inte, ska påföras tobaksskatt – även om den kommer från ett EU-land.

I augusti lanserade hans företag två lagliga produkter för vattenpipa, tobak i en förpackning och melass i en annan.

– Försäljningen har gått enligt förväntan, säger han och hävdar strax därefter att smuggelproblematiken i Sverige när det gäller vattenpiptobak fortsatt är ett dilemma.

Under de år – 2004-2008 – som hans företag jobbade med Soex produkter minskade smugglingen.

– Jag vågar påstå att vi fick bort närmare 50 procent av den illegala marknaden vad gäller vattenpiptobak, säger Elias. Nu när vi varit borta har smugglingen av vattenpiptobak eskalerat otroligt mycket. Det finns mer smuggel i Sverige idag än någon gång tidigare. En massa olika märken, en massa kopior, och många aktörer.

Många som smugglar in sätter varningsetiketter på paketen. Elias Demir har noterat att etiketter ofta är i felaktig storlek, med felaktig text och ibland på annat språk än svenska. Att leverantörerna lämnar kvitton när de säljer produkterna till handlarna tycks lugna vissa handlare, menar han, men det är likafullt olagligt om inte tobaksskatt betalas. (T&M 2010-11-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation