Nu är köpet genomfört - Gallaher del av Japan Tobacco

Japan Tobacco tillkännagav idag den 18 april att förvärvet av Gallaher Group Plc är genomfört och att handeln i Gallaher-aktier upphört.

Företaget, världens tredje största tobaksföretag, meddelade också att i den nya ledningsgruppen för företaget ingår två tidigare Gallaher-chefer. Dessa, Stefan Fitz och Eddy Pirard, ska leda företagets verksamhet i Centraleuropa och den Nordiska regionen respektive Storbritannien och Ireland.

En plan över hur företagen ska integreras är på gång. Den förväntas vara klar i augusti. I ett pressuttalande från Japan Tobacco förklarade företagets ordförande och CEO Hiroshi Kimura:

– Detta förvärv är en betydelsefull milsten i utvecklingen av Japan Tobaccos internationella tobaksverksamhet, vilken baseras på ledningens och de anställdas kunskap och engagemang. Gallaher kommer att förse Japan Tobacco med ansenliga stordriftsfördelar, bättre geografisk balans och starkare marknadspositioner, liksom ytterligare tillväxtmöjligheter.

Kimura välkomnade Gallaher och dess anställda till JT Group:

– Vi har redan haft glädjen av utsökt stöd och samarbete från Gallaher-teamet, vilket är ett gott tecken för en framgångsrik framtid tillsammans. (T&M 2007-04-18)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation