Vaktombyte i grossistföretag

Jison-produkter AB har bytt ägare. Efter 23 år sålde Kerstin och Leif Goliath den 5 november det företag de grundat och drivit.

Nya ägare är Ingegärd och Claes Rosander. Med utgångspunkt från Vällingby avser de att driva företaget vidare som tidigare. Dock finns planer på en utökning av sortimentet med produkter som riktar sig till samma kundgrupp. (T&M 2006-12-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation