Jubileumsutgåva av jubileumscigarr 60 år efter

Jubileumscigarren Åhus Havanna jubilerar med sig själv nästa år! I firandet av Åhus 800 år 1949 ingick en för jubileet särskilt komponerad cigarr. 60 år senare ska en ny Åhus Havanna vara mogen att rökas framställd på närodlad tobak – och med smak besläktad med ursprungsprodukten.

En original-cigarr från 1949, bevarad av Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille i Åhus, ska nämligen utgöra bedömningsgrund för den nya jubileumscigarrens smak. Cigarren finns på retreat – för så god återhämtning av sin tidigare karaktär som möjligt.

– Den har legat i min humidor i nu över ett halvår för att återfuktas för att bli så bra som möjligt, så att man kan känna smaken på den, upplyser Lasse Carlsson, CarlsCorona Cigars i Karlskrona. (T&M 2008-12-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation