Parter överens om slutdatum – ger klickcigaretter lite tid till

Klickcigaretter får säljas i handeln till 20 maj 2017! Representanter för inte minst tobaksindustrin välkomnar Folkhälsomyndighet-ens besked med lättnad. Fram till nyligen hade cigarettproducenter olika upp-fattning om när en övergångsbestämmelse i en föreskrift om förbud mot tillsatser skulle börja gälla.

För att finna en samsyn och konstruktivt hitta en väg framåt mötte Folkhälsomyndigheten i Stockholm 10 september drygt ett tiotal aktörer inom tobaksindustri, -distributörer och -handel.

– Det gällde just de här cigaretterna om har smak tillsatt i filter, papper, förpackning eller kapsel där vi i vår föreskrift som beslutades i maj har reglerat hur smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak gällande dessa produkter ska hanteras.

Den har gällt sedan 20 maj då tobaksproduktdirektivet trädde i kraft, förklarar Josefin Päiviö Jonsson, Enhetschef för Alkohol- och tobakstillsyn, Folkhälsomyndigheten.

Klickcigaretter har mentolsmak i en kapsel och denna tillsats ska inte finnas på marknaden. Förbudet gäller klickcigaretter som företeelse, oavsett smak.

– I realiteten betyder det att även om vår föreskrift innebär ett förbud så ska man kunna fortsatt ha de här produkterna på marknaden under omställningtiden som gäller till 20 maj 2017. Detta ger industrin en rimlig chans att ställa om i sina produktionsled.

Myndigheten kommer inte under denna tid att lägga in några planerade operativa tillsynsinsatser, upplyser Josefin Päiviö Jonsson.

Mentolcigaretter där smaken finns i själva tobaken blir genom en övergångsbestämmelse tillåtet att sälja till 20 maj 2020. Därefter är denna i cigaretter alltför populära smak förbjuden. (T&M 2016-09-20)

Kontaktinformation