Ny medlem i patentfamilj stärker konkurrensskydd

Genom att ha fått ett andra patent beviljat har unga snustillverkaren Njette AB skaffat sig ett starkare skydd kring utvecklingen av produkter med låga halter av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA). Tillverkare av snus och nikotinläkemedel kan inte utan att göra patentintrång nå dessa lägsta halter av TSNA.

– Patenten utgör en patentfamilj, där de två första nu är beviljade. Fler kommer efterhand, berättar Thomas Ericsson, legitimerad apotekare och Njette AB:s produktutvecklare. (T&M 2007-04-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation