Handlare med frivilligt i projekt för att kontrollera köpares ålder

Provköp av tobak kommer med start efter sommaren åter att utföras i Ale och Kungälvs kommuner.

– Vi har gjort en frivillig överenskommelse med handlare om provköp. Vi vill positivt tillsammans med handlarna arbeta för att barn inte ska kunna få köpa cigaretter.

Ulrika Söderlund, alkoholhandläggare i Kungälvs och Ale kommuner, informerar om initiativet. Elin Andersson är projektanställd under ett år för att driva projektet, informera de handlare som säljer tobaksvaror, skriva kontrakt med dem och sedan hålla i och följa upp provköpen.

– Vi har fått ett väldigt positivt gensvar, anser Elin, som besökt samtliga 27 handlare i Ale kommun, som anmält att de säljer tobak. En har sagt nej för att den inte ville bli kontrollerad, en för att kedjan den tillhör själv gör kontroller. Handlare i två större kedjor har inte velat ta beslutet själva, på det lokala planet, utan vill förankra det uppåt.

Även i Kungälvs kommun är intresset stort att vara med i det frivilliga projektet. När Tobak&Mer var på besök återstod några handlare för Elin att informera.

Kontrollverktyg försvann

– Vi gjorde provköp senast 2009. Då var jag ute tillsammans med tre ungdomar som nyligen fyllt 18 år. De gick gymnasiet i Kungälv och gjorde ett specialarbete om provköp. Det var ett väldigt roligt samarbete, minns Ulrika.

Tanken var att ytterligare ett provköp skulle göras hos de handlare som inte klarat första provköpet. Genom ett JO-beslut i november 2009 som fastställde att provköp var en form av dold myndighetsutövning gjordes inga fler provköp.

– Där föll hela vårt arbete på något sätt. Provköp var enda verktyget som vi hade att arbeta med tobaksfrågorna. Som det är nu krävs egentligen ingenting av den som börjar sälja tobak, annat än att göra en anmälan till kommunen, menar hon.

Tyvärr gav de utförda provköpen dåliga resultat.

–Ungefär en tredjedel av handlarna begärde inte legitimation av de här ungdomarna.

Leg på alla under 25 år

Flera handlare har påtalat att de saknar provköpen och den kontroll av dem och personalen som den innebar. Ofta ledde provköpen till diskussioner i personalgruppen. Nu genom att de har fått teckna ett kontrakt inom projektet ”Visa leg” välkomnar de att ungdomar, som fyllt 18 år och alltså har laglig rätt att köpa tobaksvaror, kontrollerar om de frågar efter legitimation.

– Går man med i ”Visa leg” förbinder man sig att begära legitimation på alla kunder som vill köpa tobak och som man misstänker är under 25 år. Man ska ha som mål att ha kassapersonal som fyllt 18 år. Det är dock inget krav. Man godkänner också att vi gör de här provköpen.

Elin och Ulrika framhåller att provköp endast kommer att göras hos de handlare som skrivit på kontrakt. Inte hos andra.

– Det handlar inte om att vi ska vidta åtgärder mot dem som inte klarar provköpen, utan att det ska leda till en diskussion, poängterar Elin. (T&M 2011-06-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation