Avgift krymper cigarrutbud

  • 3,8 miljoner kronor engångsavgift
  • 750 000 kronor i årlig avgift

– Det här kommer att döda oss eller ställa till det oerhört mycket. Det är rent åt helvete på ren svenska.

Per Kastensson, Brobergs Tobakshandel AB, tycker att Folkhälsomyndighetens förslag till avgifter för myndighetens insamlande och registrering av uppgifter om tobaksprodukter är väldigt jobbigt. Det företag han är verkställande direktör för importerar, distribuerar och säljer i huvudsak cigarrer och piptobaker. Inom denna produktkategori för det idag ungefär 280 produkter. En produkt kan vara en cigarr i tub, en ask med tre eller fem cigarrer eller en kartong med flera cigarrer i – eller någon annan förpackningsvariant.

–För att bibehålla det sortiment vi har skulle vi rent teoretiskt utifrån förslaget till avgiftsnivåer i engångsavgift betala 3,8 miljoner kronor. Det kan vi inte ta. I årlig avgift ska vi sedan betala 750 000 kr för dessa produkter.

Volym utan betydelse

Möjligen kan cigarrproducenterna ta viss del av kostnaderna. En stor del av avgifterna måste läggas på produkterna, som blir dyrare till handeln och till konsument.

– Konsekvensen av avgiftsförslaget leder till att det inte kommer att finnas så många cigarrprodukter kvar på marknaden. Folkhälsomyndighetens kalkyl faller ju då på den avgiftssättning de har, den kollapsar...

Engångsavgiften för en cigarrprodukt, som omnämns under kategorin Övriga tobaksvaror, är enligt förslaget 13 600 kronor. Den årliga avgiften förslås bli 2 700 kronor. Om den säljs i fem utgåvor i begränsad upplaga eller i större volymer har enligt förslaget ingen betydelse. Kostnaden för de informationshållningsuppgifter som ålagts Folkhälsomyndigheten – efter att EU:s tobaksproduktdirektiv, TPD2, blivit del i svensk lag 20 maj – tar inte hänsyn till volym.

Mardrömmer – Absurt!

– Jag drömmer mardrömmar nu, förklarar Per. Märkningar och varningstexter är ju en västanfläkt jämfört med avgiftsförslagen. Det här är ju verkligen livsfarligt för en mängd cigarrsäljande företag.

Han anser att Folkhälsomyndigheten i sitt "Förslag till avgiftsnivåer med utgångspunkt från propositionen ”Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (2015/16:82)" bedömt tobaksmarknaden fel.

– Myndigheten har kartlagt den svenska tobaksmarknaden och konstaterar i sitt förslag att det är bara de stora aktörerna som kommer att betala det här. Det är det inte. Jag förstår inte den inkompetens plus den luddighet som är i detta, det är helt absurt, säger Per Kastensson. (T&M 2016-11-17)

Kontaktinformation