Borde vara lagligt krav att snus på taxfree är märkt "duty free"

– Vi förespråkar att det borde vara ett lagligt krav att allt snus som säljs Duty Free markeras på ett sådant sätt som tydliggör att produkten endast skall säljas Duty Free.

Den uppfattningen har Tobaksleverantörsföreningens båda medlemmar JTI Sweden AB och British American Tobacco Sweden AB. Karl Lallerstedt, Corporate Affairs & Communications Director, JTI Sweden AB, framför den.

– Det är jättebra att Swedish Match tagit initiativet till att särskilja dosor som säljs på land och till sjöss. Det har vi efterfrågat väldigt länge. Vi har framfört till myndigheterna att det borde vara ett lagligt krav på att differentiera dutyfree-produkterna från de vanliga produkterna.

I och med att cigaretter som säljs på taxfree redan är tydligt differentierade genom att förpackningarna har engelsk varningstext kan askarna inte säljas öppet i butik utan att konsument förstår att något är fel.

– Enda effektiva sättet att minska problemet med införsel av Duty free-snus är obligatorisk märkning av allt snus som säljs på färjorna och andra Duty free-kanaler. (T&M 2011-06-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation