Lag överträds i tre butiker av fem

I 60 procent av de tillsynsbesök hos tobakshandlare som polisen i Malmö har gjort enligt tobakslagen har den funnit något lagstridigt.

–Vi har hittat objekt som gör att det blivit vapenbrott, brott mot läkemedelslagen, narkotikastrafflagen, alkohollagen. Vi upptäcker ett spektra av andra brott när vi gör tobakstillsyn.

Polisinspektör Håkan Gustafsson, Polismyndigheten i Skåne, är samordnare i polisområde Malmö över tobakstillsyn och tobakslagen. Sedan polisen blev tillsynsmyndighet över tobak 1 augusti 2010 har det fram till 8 oktober 2011 utförts 35-36 tillsynsbesök hos handlare i Malmös tre polisdistrikt. I 21 fall har de lett till anmälningar om misstanke om brott. Främst är det brott mot tobakslagen och tobaksskattelagen, men även brott av andra slag.

– Bara att vi har blivit tillsynsmyndighet har gjort att antalet anmälningar inom myndigheten har ökat.

Tips om lagbrott

Malmöpolisens samordnare upplyser att flertalet hittills utförda tillsynsbesök har genomförts efter tips: från allmänheten, anonyma, föräldrar som hittat konstiga cigaretter hos sina ungdomar, kunder som handlat och sett att något är felaktigt. Även kommunens tillsynsansvariga har tipsat om butiker de ansett att polisen behöver titta på.

– Polisens tillsyn har hittills företrädesvis varit mer koncentrerad till de mindre kvartersbutikerna och butikerna som är lite mer ute i periferin. Det är i de små butikerna som enskilda äger som vi hittar mycket illegalt och felaktigt, konstaterar han. I butiker som tillhör någon av de stora kedjorna påträffas sällan illegal tobak.

Samordnad fördelaktig

Håkan uppskattar att polis och kommun gör tillsyn gemensamt kanske fler än hälften av gångerna. Kommunen jobbar med sin tillsyn och polisen sin.

– Vi bereds tillträde till butikens lokaler så att vi kan titta överallt. När vi hittar ett cigarettpaket som är felaktigt upphör vår tillsyn. Då blir vi brottsutredare, medan kommunen kan fortsätta sin tillsyn.

Han anser att samordnad tillsyn ger fördelar, större möjligheter, för båda myndigheterna. Kunskapen ökar. Tryggheten hos kommunens representant ökar.

– Ibland kan det vara lite halvirriterad stämning och de känner att de inte riktigt kan jobba fullt ut. Då känns det bra att uniformerad polis är med. Tillsammans når vi mycket längre.

Från få askar till...

Håkan bläddrar i rapporter över gjorda beslag. Mängderna varierar. Från ett fåtal paket cigaretter till över 1100. Även av cigarrer, cigariller och rulltobak är spannet av beslagtagna styck respektive förpackningar vitt.

– Det är inga extrema mängder. De här handlarna ligger inte på några jättelager i butik. Jag tror också att de har börjat lära sig att kommer vi så ska de inte bli av med allt.

På samtliga ställen där polisen utfört tillsyn har den gjort tre återbesök. På samtliga har den funnit ny illegal tobak.

Söker leverantörer

De flesta som yrkesmässigt säljer tobak till konsumenter är seriösa, anser Håkan. Vissa däremot kompletterar sortimentet i sin vanligen lilla butik med födkrokar i form av illegala cigaretter – smuggelcigaretter, piratkopierade cigaretter – alkohol eller annat som gör att de får in extrainkomster.

– Framför allt är vi intresserade av att få reda på var de som säljer illegala produkter har fått dem ifrån.

Han syftar då dels på den lille handlaren som köper in några extra limpor och säljer i sin butik, dels på den organiserade brottsligheten. Han frågar som ett sätt att lyfta problemet med illegal tobak från "småhandlaren":

– Hur mycket cigaretter förser den grova organiserade brottsligheten tobakshandeln med och hur stor del av den totala omsättningen av tobak i Sverige ge är illegal?

Kriminella trycker på

Håkan bläddrar vidare i rapportpärmen, lyfter blicken och säger:

– Vi har misstankar som klart indikerar att det finns en organiserad brottslighet bakom, att det är en storskalighet och ett tänkande över flera led. Att en del kriminella nätverk driver verksamhet här har ett par ärenden visat.

När en handlare uppvaktas av grovt kriminella är det inte lätt att stå emot deras tryck om att sälja illegal tobak.

– Kanske är handlaren lätt att övertala för denne tjänar ju rätt så bra. Upptäcktsrisken har ju hittills varit förhållandevis låg. Blir handlaren av med ett antal limpor cigaretter vid en tillsyn upplevs det kanske inte som så farligt, resonerar polisinspektör Håkan Gustafsson. (T&M 2012-03-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation