Lagstöd för provköpsmetod klart allra tidigast om ett år

Lagstöd först. Provköp av alkohol och tobak sedan. Tidigast om drygt ett år kan en lagparagraf släcka JO:s beslut att stoppa kommuners möjlighet att genom provköp utföra ålderskontroll. Fram till dess är det upp till tillsynsansvariga att välja att följa JO:s beslut – eller att trots det göra provköp!

18 december 2009 beslöt JO Hans-Gunnar Axberger att metoden med provköp "inte bör användas” eftersom den ”strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma".

– Från vår sida är ärendet avslutat, men det kan ju hända att vi får in något klagomål som gör att vi inleder ett nytt ärende, förklarar juristen Lina Forzelius, områdesansvarig föredragande hos Justitieombudsmannen, JO. Hon konstaterar att JO har sagt vad han tycker, helt enkelt att det ska lagstiftas om provköp.

–Tycker lagstiftaren att det är en bra metod, vilket det mycket väl kan vara , så ska lagligt stöd för att tillämpa den ges. Till dess att så skett bör metoden inte användas. Det är JO:s åsikt, säger Lina Forzelius.

JO har dock inga andra maktmedel än tyngden av de argument som anförts i beslutet.

– Vi har ju ingen intention att övervaka att alla kommuner följer det här. Det är en förhoppning att man tar till sig beslutet. JO tänker inte leta efter dem som bryter mot det och fortsätter med provköp, klargör Lina Forzelius.

– Vi har utifrån JO:s svar initierat en snabbutredning. Målet är att vi utarbetar ett underlag till ändring som sedan skickas över till socialdepartementet. Sedan är det departementet som hanterar frågan om provköp vidare, kommenterar Matz Larsson, avdelningschef på Statens folkhälsoinstitut, fhi, som är övergripande tillsynsinstans. (T&M 2010-05-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation