Läkemedel kan hindra svenskt snus att nå EU

Den patentsökta, nu som läkemedel godkända, rökavvänjningsprodukten Zonnic munhålepulver är ingen nyhet. Inte enligt forskaren Thomas Ericsson, utvecklare av både nikotinläkemedel och snus.

– Vi gjorde en produkt som skulle snusas redan 1985 ungefär, på Pharmacia. Då ville man inte ha produkten.

Förändringar sker över tid. Hos människor, av vanor, behov och uppfattningar. Bland annat. Tiden är kanske kommen för att snusa nikotinläkemedel, ett produktområde som var ungt då legitimerade apotekaren Ericsson deltog i utveckling av bland annat den ratade snusningsportionen. Han anser att det som skiljer mellan snus och nikotinläkemedel i formen munhålepulver i grunden är en fråga om semantik och klassificering.

– Skillnaden mellan snus och snus är vad man kallar saker och ting. Thomas Ericsson ser munhålepulvret som en tobaksprodukt, framställd med nikotin extraherat ur tobak men klassificerad som läkemedel. Han anser att Läkemedelsverkets definition av var gränsen går mellan nikotin som är acceptabelt att ingå i läkemedel och annat nikotin inte håller ur användarens perspektiv.

– Det är fortsatt framställt ur tobak. Nicorette är en tobaksprodukt, vars nikotin framställs ur tobak, men klassificeras som läkemedel. Alla nikotinläkemedelsprodukter som framställs idag är tobaksprodukter, som precis som snus framställs ur tobak, säger han. Vidare är det en fråga om klassificering och synsätt. (T&M 2008-09-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation