Liten aktör gläds över hög snusandel i vissa butiker

– Vi har haft en positiv tillväxt. Vi säljer mer än dubbelt så mycket i år som förra året. I några butiker har vi nått över ett tiotal procent av snusförsäljningen.

Med mindre än en halv procent av den svenska snusmarknaden och nystart i Norge ser Per Jerndahl, VD Taboca AB, varje återköp med glädje.

Hur mycket de i Sverige senast lanserade produkterna Montecristo Mini Portion, Taboca Strong Mini och Taboca Loose bidrar med återstår att se. För företaget med licens att sälja snus under Habanos varumärken Montecristo och Romeo Y Julieta pekar utvecklingen fortsatt starkt uppåt. Åtminstone enligt de mål som skisserats.

– En del av våra produkter är lokala storsäljare, säger Per och konstaterar att både närvaron och därmed försäljningen är ojämn på marknaden.

De första produkterna lanserades efter testförsäljning hösten 2006. Hittills har införsäljningsansträngningarna främst koncentrerats till tobakshandeln, till den ostrukturerade handeln. De utgör det första viktiga steget. När märkena blir mer bekanta är nästa steg att nå fler kanaler.

– Vi för diskussioner om att öka distributionen. Vi jobbar mot olika kedjor. Det är en fajt hela tiden om de centrala kunderna, så är det, konstaterar han. Vi har inte täckning i hela landet, än.

I tillväxtstrategin gäller det att nå snuskonsumenterna, så att en efterfrågan kommer före en täckande distribution. Produkter som inte säljs ur butik är till ingens nytta, menar han. Att bygga konsumenters kunskap om produkterna är viktigt för framgång. Likaså att arbeta uthålligt och ge god service. (T&M 2009-09-30)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation